logo Helse Nord

Disse har fått innovasjonsmidler for 2024

Elleve innovasjonsprosjekter tildeles midler etter Helse Nords innovasjonsutlysning 2024.

Sture Pettersen, Helse Nord RHF
Publisert 27.06.2024
Lege får god ide (illustrasjonsbilde fra Colourbox)

Innovasjon i helsesektoren dreier seg om å utvikle og innføre nye og bedre produkter og tjenester. Hvert år lyser Helse Nord ut midler til innovasjonsprosjekter.

I år kom det inn 26 søknader til vurdering i den regionale komiteen: Ni fra Nordlandssykehuset, tolv fra UNN, én fra Finnmarkssykehuset, tre fra Helgelandssykehuset og én fra Helse Nord IKT.

Av disse får elleve prosjekter støtte: Åtte i kategorien «nye innovasjonsprosjekt», og tre i kategorien «overføring av innovasjon». Totalt tildeles kr. 4 034 000 til prosjekter i 2024.

Fokus på pasientene

Årets tildeling har en pasientsentrert tilnærming. Flere av prosjektene vil gjøre pasientoppfølgingen mer behovs- og brukerstyrt med bruk av skjema, samtidig som de skal optimalisere arbeidsprosesser og dermed bidra til kostnadsreduksjon.

Prosjektene bruker digitalisering og teknologi for å gi bedre behandling til pasienter med nevrologiske lidelser som multippel sklerose og epilepsi, kreft, hjerte- og karsykdommer, hukommelsessvikt, osteoporose, og generelt pasienter som krever poliklinisk oppfølging.

Det er også gledelig at det samarbeides tettere mellom sykehusene med flere gode overføringsprosjekter.

Dette er innovasjonsprosjektene som nådde opp i konkurransen om utlyste midler for 2024:

 

Prosjekttittel

Søkers navn

Søkerinstitusjon

Søknadstype

Tildelt beløp
2024

 Tildelt    beløp 2025

Fjernstyring av kontrastundersøkelse ved desentralisert akutt hjerneslagdiagnostikk

Linn Hofsøy Steffensen

Universitetssykehuset Nord-Norge Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken

Innovasjon

- nye prosjekter

550 000

435 000

Slagalarm DMS Brønnøysund

Monica Storkjørren

Helgelandssykehuset

Prehospital klinikk

Overføring av innovasjon mellom foretak

200 000

0

Langtidsregistrering av hjerterytme med ECG247- Implementering av kunstig intelligens for å forebygge residivhjerneslag

Agnethe Eltoft

Universitetssykehuset Nord-Norge Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken

Overføring av innovasjon mellom foretak

200 000

0

Robotic Process Automation (RPA) 3.0 – Digital samhandling med softwarerobot

Nina Nedregård Jensen

Nordlandssykehuset

Senter for klinisk støtte og dokumentasjon

Innovasjon

- nye prosjekter

550 000

550 000

Overføring av digital pasientstyrt klinisk proteseoppfølgning med automatisert dataoverføring til Leddregisteret

Cato Kjærvik

Nordlandssykehuset

Kirurgisk klinikk

Overføring av innovasjon mellom foretak

200 000

0

Capture the fracture – innføring av Fracture Liaison Service (FLS)

Christer Kjærvik

Nordlandssykehuset

Kirurgisk klinikk

Innovasjon

- nye prosjekter

550 000

550 000

Behovsstyrt oppfølgning av pasienter med multippel sklerose

Kjersti 

Aakvik

Universitetssykehuset Nord-Norge Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken

Innovasjon

- nye prosjekter

500 000

450 000

eQALICER – Dashbord for kvalitetsbasert kostnadseffektivitet

Cato Kjærvik

Nordlandssykehuset

Kirurgisk klinikk

Innovasjon

- nye prosjekter

550 000

550 000

Klinisk samhandling for brystkreftpasienter

Eli Larsen

Universitetssykehuset Nord-Norge

E-helse-, samhandlings- og innovasjonssenteret

Innovasjon

- nye prosjekter

325 000

315 000

Gruppebehandling for hukommelsesvansker

Mari Thoresen Løkholm

Universitetssykehuset Nord-Norge Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken

Innovasjon

- nye prosjekter

82 000

110 000

TaDPIAno

- et prosess-støtteverktøy for vurdering av personvernkonsekvenser

Silje Maria Hansen

Helse Nord IKT

Innovasjon - nye prosjekter

327 000

0

SUM

4 034 000

2 960 000

Den regionale komiteen har bestått av:

  • Sture Pettersen, innovasjonsrådgiver, Helse Nord RHF (leder av komiteen)

  • Markus Rumpsfeld, senterleder for E-helse, samhandling og innovasjon, Universitetssykehuset Nord-Norge

  • Beate Sørslett, medisinsk direktør, Nordlandssykehuset

  • Gunnar Hartvigsen, professor/forsker, avd. for forskning og innovasjon, Helgelandssykehuset

  • Steinar Nyhus, seksjonsleder, seksjon for innovasjonsledelse, Helse Nord IKT

  • Renate Elenjord, forskningsleder, Sykehusapotek Nord

  • Jonas Valle Paulsen, klinikksjef for Teknologi og innovasjon, Finnmarkssykehuset

  • Ole Marius M. Johnsen, Regionalt brukerutvalg

  • Morten Bøhmer Strøm, prodekan forskning og innovasjon, Helsefak, UiT Norges arktiske universitet

Komiteens innstilling er vurdert og besluttet godkjent av forskningsdirektøren i Helse Nord RHF, Tove Klæboe Nilsen.