logo Helse Nord

KLINBEFORSK lyser ut midler i 2017

Program for klinisk behandlingsforskning, KLINBEFORSK, lyser nå ut midler for 2017. Søknadsfrist er 30. april 2017.

Publisert 09.02.2017
Sist oppdatert 10.04.2018
En person som bruker et nettbrett

For samtlige prosjekter kreves deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner og brukermedvirkning. Prosjektet skal være forankret i og ledet fra en søknadsberettiget institusjon. 

I Helse Nord er det de fem helseforetakene.

For mer informasjon se programmets offisielle nettsider