logo Helse Nord

Forskningsmidler i Helse Nord

Helse Nord RHF lyser ut midler til helseforskning for 2025. Søknadsfrist er 2. september 2024, kl. 15:00.

Diagram

Informasjon om utlysningen

Utlysningen med tilhørende vedlegg finner lenger ned på siden.

Lenke til det elektroniske søknadsskjemaet (eSøknad) åpnes i uke 26.

Informasjonsmøte holdes tirsdag 18. juni kl. 13:00. (Teams). 

Tre store endringer i årets utlysning 

Postdoktor- og forskerstipend skal prioriteres. Det settes av midler slik at minimum ti postdoktor-/forskerstipend tildeles midler, gitt tilstrekkelig kvalitet og nytte på søknaden.

Kliniske behandlingsstudier skal søkes inn som flerårig forskningsprosjekt eller prosjekt tilknyttet postdoktor-/forskerstipend. Dette betyr at ph.d.-stipend ikke kan være en klinisk behandlingsstudie alene, men det er mulig å søke om et ph.d.-stipend som er knyttet til eller inngår i et større prosjekt som er en klinisk behandlingsstudie. 

I kliniske behandlingsstudier kan det søkes om ekstra forskningsmidler (driftsmidler og/eller forskningsstøttepersonell), slik at maksimal søkesum kan være 2,55 millioner pr. år i inntil tre år.   

Prosjektetableringsstøtte

Vi minner om muligheten til å søke om bistand for å kunne utforme forskningssøknad til ekstern finansieringskilde (som KLINBEFORSK, Forskningsrådet og EU). Utlysningen er åpen frem til 9. oktober 2024. Se egen utlysning.

  ​​

   

  Sekretariatet kan kontaktes for råd og veiledning, og er tilgjengelig på e-post stort sett gjennom hele sommeren. Fra uke 28 til 30 har vi ferie, og lengre responstid må påregnes. 

  Spørsmål på e-post rutes til felles e-postkasse: forskningsmidler@unn.no

  For spørsmål knyttet til utlysning (faglig, kriterier m.m.):

  Seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler

  Rådgiver, Helse Nord RHF

  For spørsmål knyttet til søknadsprosess (teknisk – eSøknad m.m.):

  Vidar Andreassen

  77 16 99 89 / 924 30343

  Rådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler

  Rådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler

   Sist oppdatert 10.06.2024