logo Helse Nord

Kreftforeningen lyser ut forskningsmidler

Nå kan du søke om midler til kreftrelaterte forskningsprosjekter. Søknadsfristen til Kreftforeningens Open Call er 1. juni 2017.

Publisert 24.04.2017
Sist oppdatert 10.04.2018
Kreftbehandling illustrasjon (Colourbox.com)

Det kan søkes om rammebevilgninger for kreftrelaterte forskningsprosjekter innen alle forskningsdisipliner.

Kreftforeningen inviterer prosjektledere til å søke om midler til forskningsprosjekter med budsjett på  en til tolv millioner kroner og varighet mellom ett og fire år. 

Minst en stilling må knyttes til prosjektet, og det er også mulig å inkludere driftsmidler.

Se Retningslinjer for søkere og Retningslinjer for evaluering for mer informasjon.

Søknadsfristen torsdag 1. juni 2017 kl. 13.00 er absolutt. Kreftforeningen aksepterer kun søknader som sendes inn elektronisk via søknadsportalen. Søknad og vedlegg må skrives på engelsk.