logo Helse Nord
Kontakt oss - Helse Nord FRESK

Kontakt oss - Helse Nord FRESK

Har du spørsmål om innføringen av fremtidens systemer i klinikken? Her finner du en oversikt over kontaktpersoner, i tillegg til besøks-, post- og fakturaadresse til Helse Nord FRESK.

Kæm og kor

 

Sentralbord FRESK

telefon: 907 11 799

Ledelsen i FRESK

Her finner du en oversikt over ledelsen i FRESK-programmet

Spørsmål eller innspill?


Henvendelser fra medier kan rettes til vår kommunikasjonsrådgiver. Hun bistår med informasjon om innføringen av felles journalsystemer ved sykehusene i Nord-Norge (bl.a. elektronisk kurve og medikasjon, det nye journalsystemet DIPS Arena og digitalt mediearkiv) og hjelper deg til å komme i kontakt med riktig talsperson.​

Her finner du informasjon om hvilke kliniske systemer som innføres i regi av FRESK-programmet i Helse Nord.

Da UiT i november 2019 overtok FRESK-programmets gamle kontorlokaler i Forskningsparken i Tromsø, flyttet vi inn i nye lokaler i nabobygget. Du finner oss nå i 2. etasje i Linken kurs- og konferansesenter i Breivika, rett nedenfor UNN Tromsø (bygget er merket SIVA).

Helse Nord FRESK
SIVA/Linken kurs- og konferansesenter – 2. etasje
Sykehusveien 23
9019 TROMSØ

Helse Nord FRESK
Postboks 6426
9294 TROMSØElektronisk faktura

Helse Nord FRESK skal som hovedregel motta elektronisk faktura. FRESK-programmet inngår i Helse Nord RHF og er registrert i det elektroniske adresseregisteret ELMA med følgende organisasjonsnummer/elektronisk adresse:

883 658 752

Postfaktura

Dersom det inngås avtale om noe annet enn e-faktura, skal følgende adresse brukes:

Helse Nord FRESK
Fakturamottak
Postboks 3230
7439 TRONDHEIM

E-postfaktura

Faktura kan sendes som vedlagt pdf-fil til adressen under. NB: Andre filformater enn pdf godtas ikke. Ved e-post skal det kun være én faktura med vedlegg i hver pdf-fil.​​​
FRESK-programmet i Helse Nord er underlagt Helse Nord RHF, og har derfor samme organisasjonsnr. som moderorganisasjonen: 883 658 752​FRESK på sosiale medier

Klikk​ på linkene under for å se FRESK-programmets profil på...

Helse Nord FRESK på sosiale medier

skillelinje

Sist oppdatert 12.03.2020