logo

Ledelsen i Helse Nord FRESK

Her finner du en oversikt over ledelsen i FRESK-programmet i Helse Nord, samt kontaktperson for media.

Programleder Bengt Flygel Nilsfors - Helse Nord FRESK
skillelinje

Programledelsen:

skillelinje

Mediekontakt og intern kommunikasjon:

Ta kontakt med programledelsen (kontaktinformasjon over)

skillelinje


FRESK-programmet består i tillegg av prosjektledere, teamledere og en lang rekke
prosjektmedarbeidere som er innleid fra sykehusene – viktige ressurser for å komme i mål med arbeidet rundt "én journal i nord". Har du behov for å komme i kontakt med noen av disse, ber vi deg om å rette henvendelsen til programledelsen, som kan bistå med informasjon og hjelpe deg til å komme i kontakt med riktig talsperson.​

Sist oppdatert 31.10.2022