logo Helse Nord

Få oversikt over røntgentilbud og ventetid ved sykehusene i nord

Kjære fastlege – visste du at: Når du rekvirerer radiologitjenester ved bruk av vårt bestillingsverktøy (Interactor) får du oversikt over hvilket røntgentilbud som finnes ved sykehusene i Nord-Norge – og ventetid ved hvert sykehus.

Publisert 03.02.2020
Sist oppdatert 19.06.2020
Fastleger: Få oversikt over røntgentilbud og ventetid på sykehusene i Nord-Norge

Mens du tidligere selv måtte holde deg op​pdatert om hvilke undersøkelser de ulike sykehusene utfører, får du nå automatisk opp en oversikt over dette idet du bestiller undersøkelsen i DIPS Interactor. Du får samtidig tilgang til de radiologiske undersøkelsene som tilbys av private aktører Helse Nord har avtale med. I parantes bak undersøkelsene står det forventet ventetid for undersøkelsene ved de ulike stedene. På den måten blir den videre oppfølgingen av pasienten enklere å planlegge.

Les hva fastlege Fredrik Fredriksen ved Utsikten legekontor i Tromsø synes om den nye bestillingsløsningen for radiologitjenester.

REKVIRERER I LØPET AV FÅ TASTETRYKK: Fastlege Fredrik Fredriksen gikk fra skepsis til begeistring på kun kort tid. Nå bruker han

REKVIRERER I LØPET AV FÅ TASTETRYKK: Fastlege Fredrik Fredriksen gikk fra skepsis til begeistring på kun kort tid. Nå bruker han den elektroniske bestillingsløsningen hver dag. Foto: Solfrid Kallbekken

Ta gjerne kontakt med spes.bioingeniør/prosjektleder Majbrit Kragh dersom du trenger hjelp til å komme i gang:

mobil: 416 60 153
e-post: majbrit.kragh@helsenord.no