logo Helse Nord

Elektronisk kurve og medikasjon

Forprosjektet for innføringen av elektronisk kurve og medikasjon ved sykehusene i Nord-Norge ble ført i regi av FIKS-programmet i Helse Nord.

Sykehuset i Østfold har tatt i bruk løsningen for elektronisk kurve og medikasjon. Foto: Bjørn Børresen, Helse Nord FRESK

I desember 2014 signerte Helse Nord en avtale med systemleverandøren EVRY om anskaffelse av deres løsning for elektronisk kurve og medikasjon, MetaVision.

Planleggingsfasen av prosjektet ble ført i regi av FIKS-programmet, hvor det har vært fokus på konfiguering/systemoppsett før innføring av MetaVision ved sykehusene i Nord-Norge. Det videre arbeidet vil inngå i et nytt program hvor elektronisk kurve og innføring av DIPS Arena blir de største prosjektene.

Sist oppdatert 22.12.2017