logo Helse Nord

En stor takk til klinisk personell for deltakelse i FIKS-prosjektene

Klinisk personell har vært sterkt involvert i arbeidet med fremtidens elektroniske pasientjournal denne våren - hele 254 medarbeidere fra sykehusene og fra ulike legekontorer i Nord-Norge har deltatt i det viktige kartleggings- og planleggingsarbeidet i regi av FIKS som legger grunnlaget for de kommende systeminnføringene.

Publisert 24.06.2013
Sist oppdatert 21.07.2016
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

I tillegg til de mange prosjektressursene fra helseforetakene er en lang rekke prosjektmedarbeidere fra Helse Nord FIKS, Helse Nord IKT og ikke minst fra leverandørsiden (DIPS, Sectra, Tieto, m.fl.) involvert i de ulike prosjektene i FIKS-programmet. Bare i HOS-prosjektet (Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing av DIPS) var det 170 deltakere på oppstartmøtet for forprosjektet i januar 2013. I høstens planleggingsprosjekt ble tilsammen 350 medarbeidere fra de ulike foretakene i Helse Nord intervjuet om sin bruk av DIPS.

Å etablere regionale føringer for oppsett og bruk av de ulike pasientbehandlingssystemene har vært hovedfokus i løpet av våren 2013. Samtidig er strategier og handlingsplaner for de kommende implementeringsprosjektene under utarbeidelse. Prosjektleder Ann-Britt Nilsen i FIKS beskriver prosjektet hun leder på følgende måte: - Det beste visuelle bildet jeg kan gi på dette er at vi på mange måter flytter fra hus til leilighet. Vi har en stor ryddejobb foran oss og mye som skal kastes.

En stor takk fra prosjektlederne i FIKS til alle som har bidratt så langt - god sommer!