logo Helse Nord

Første pasient operert etter planlegging i ny journal

I dag ble den første operasjonen som er planlagt i det nye journalsystemet DIPS Arena utført ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). I løpet av de neste årene vil journalen trinnvis tas i bruk ved sykehusene i landsdelen.

Publisert 15.04.2016
Sist oppdatert 15.06.2016
En person som bruker en datamaskin

Operasjonen foregikk på UNN fredag 15. april – og om noen lurer, den gikk bra. Det var ortoped Jan Elvenes ved Ortopedisk avdeling som ble den første legen i operasjonsstua som har planlagt en operasjon i DIPS Arena.

Jo, det går bra. I innkjøringsfasen er det ennå mye å sette seg inn og som tar ekstra tid, men etterhvert som vi lærer å bruke løsningen vil det gå seg til. Jeg håper på sikt at systemet vil forkorte de administrative oppgavene våre, og hvis det ikke gjør det, så er det en ulempe, er den klare talen fra Elvenes som er med å prøve ut løsningen.

En gruppe mennesker iført laboratoriefrakker

 TESTER UT NYJOURNALEN Khaled Meknas (f.v), Astrid Buvik, Jan Elvenes og Gunnar Knutsen fra UNN er de første klinikerne som skal prøve ut operasjonsplanlegging i DIPS Arena. Foto: Elin Vinje Jenssen, Helse Nord FIKS

Håper på mer tid til pasientene

I første omgang er det operasjonsplanlegging i den nye journalen som prøves ut på UNN. Den øvrige funksjonaliteten vil innføres trinnvis og på sikt skal alle sykehusene i Nord-Norge ta i bruk Arena.

Startskuddet for piloten gikk sist mandag og i løpet av uka har ortopeder, anestesileger, operasjonssykepleiere og helsesekretærer fått opplæring fra DIPS-eksperter. Hensikten er å teste funksjonalitet før den tas i bruk i større deler av UNN.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
TVERRFAGLIG Mange er involvert i utprøving av Arena, her er noen av dem: Anca Heyd (t.v.) og Finn Harald Stokland fra DIPS ASA, prosjektmedarbeider Merethe Appelbom fra FIKS, delprosjektleder Anne-Berit N. Paulsen fra UNN, prosjektleder Pasientforløp Bente Christensen fra FIKS, prosjektleder Eli Larsen, helsesekretær Anette Bugge Haugen og EPJ-rådgiver Elisabeth Meyer Sivertsen fra UNN. Foto: Elin Vinje Jenssen, Helse Nord FIKS

Ortoped Gunnar Knutsen er med å teste ut den nye journalen. Han håper at Arena vil spare helsepersonell for dyrebar tid som vil komme pasientene til gode.

Hverdagen på klinikken er hektisk, og vi opplever at vi ikke har nok tid til pasientene, men hvis Arena kan bidra til at vi får mer tid til dem, da er innføring av journalsystemet en bra ting for sykehusene, sier Knutsen.

En person som står ved siden av et skilt

ÉN JOURNAL Operasjonsplanlegging i Arena er organisert av FIKS, her ved prosjektleder Anne P. Anderssen. Foto: Elin Vinje Jenssen, Helse Nord FIKS

– Lykkes om Arena tas i bruk etter pilotperioden

De neste ukene og månedene skal prosjektet bak piloteringen levere anbefaling i forhold til om funksjonaliteten i Arena har tilstrekkelig kvalitet til å tas inn i ordinær pasientbehandling ved sykehuset eller ikke. Funksjonaliteten er ikke prøvd ut i noen kliniske miljø tidligere, og prosjektet er naturligvis spente på resultatet.

Piloten vil være vellykket dersom ortopedene, sekretærene ved ortopedisk avdeling og anestesilegene ved Dagkirurgen kan fortsette å bruke Arena etter at pilotperioden er ferdig, sier delprosjekleder i Innføring DIPS Arena UNN, Anne-Berit Norman Paulsen.

Uansett utfall vil utprøvingen ha som mål å gi tilbakemeldinger til leverandøren slik at journalsystemet blir videreutviklet i en retning som Helse Nord ser som formålstjenlig. 

Inneholder funksjonalitet som har vært etterspurt

Arena inneholder mye funksjonalitet som er forbedret, men er fortsatt lik den funksjonaliteten som brukere kjenner i dagens journalsystem DIPS Classic. Den største forskjellen med den nye løsningen at Arena har gode oversiktsbilder, strukturert innhold og prosess- og beslutningsstøtte.

I Arena er det muligheter som sykehusene over tid har etterlyst, forteller prosjektleder for DIPS Arena Utvikling, Anne P. Anderssen ved FIKS.

I Arena går man bort fra tekstbasert journal og over til søkbare data som kan gjenbrukes, noe som er en betydelig forbedring på hvordan informasjon kan utnyttes i en klinisk situasjon.

Intuitivt og bedre oversikt 

En av de mest synlige endringene i Arena er at det kommer tydeligere fram hvilken pasient du har oppe på skjermen. Informasjon som er mindre viktig eller som ikke gir verdi, skrelles vekk slik at brukeren raskest mulig kan få oversikt over arbeidsoppgaver og handlinger. Skjermbildene er lette å orientere seg i, og designet og bruken er funksjonelt og ensartet. Grunnfargene i designet er dempet for å kunne ha kraftige farger som virkemiddel ved alarmer, påminnelser og annet som brukeren må bli oppmerksom på raskt.

Rydder opp i manglene

Operasjonsplanlegging i Arena er organisert av FIKS og utviklet i samarbeid mellom systemleverandøren DIPS ASA og personell fra flere klinikker i UNN.

Utprøvingen omfatter beslutningsnotat, operatørvurdering og anestesivurdering, i tillegg arbeidsflyt for beslutningsnotat til kontor, inntaksplanlegging og pasientliste som gir oversikt over anestesitilsyn og hvordan dette fremstår i dagens journalsystem.

Under utviklingen har det vært fokus på å rydde opp i de manglene som er i operasjonsmelding i dagens journal. Vi mener at Arena vil heve kvaliteten på dokumentasjonsarbeidet i forkant av operasjoner. Klinikerne slipper å skrive den samme informasjonen om igjen, og det i seg selv er tidsbesparende. I tillegg er Arena bygd opp slik at det blir enklere å hente frem informasjon og få oversikt over hele pasientjournalens innhold, sier prosjektleder for innføring av Arena på UNN, Eli Larsen.