logo Helse Nord

Gode tilbakemeldinger på inntaksplanlegging i morgendagens pasientbehandlingssystem

En ny arbeidsflate for helsepersonell som jobber med inntak av pasienter i sykehusene er for tiden under utvikling. Torsdag 20. mars ble funksjonaliteten testet av blant annet inntakskoordinatorer og helsesekretærer på Gastrolab ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Publisert 21.03.2014
Sist oppdatert 20.07.2016

Inntaksplanlegging er en av mange moduler i det nye pasientbehandlingssystemet DIPS Arena som skal innføres ved helseforetakene i Nord-Norge i løpet av de neste årene. Hovedfokuset til DIPS-utviklerne har vært å utforme gode arbeidsflater for helsepersonell som jobber med inntak av pasienter til behandling og daglig koordinering: søk etter ledige timer, booking av timer, endring og kansellering av avtale, kapasitetshåndtering og støtte for import av turnuser er viktige momenter i utviklingsarbeidet. Tilbakemeldingene fra testgruppen tydet på at utviklerne hos leverandøren DIPS ASA er på rett vei.

Utviklingsarbeidet startet i midten av februar, og torsdag 20. mars var det duket for testing av arbeidet så langt. Testøkten utgjorde et viktig møtepunkt der brukerne av de nye arbeidsflatene kunne teste konkret funksjonalitet som er viktig i deres arbeidshverdag og gi tilbakemeldinger på direkten: hele ti representanter fra utviklingsmiljøet i DIPS var tilstede under testingen.

Spesielt Tonje Mortensen Drecker, som jobber ved Anestesi- og operasjonsavdelingen ved UNN Tromsø, var svært fornøyd med den nyutviklede funksjonaliteten, som også vil kunne tilpasses koordinering av operasjonsprogrammet ved sykehuset:

– Råbra!, var hennes spontane reaksjon da hun fikk teste ”dra og slipp”-funksjonaliteten i koordineringsmodulen som er under utvikling. Ifølge Tonje vil den nye funksjonaliteten gjøre timebok til et langt mer effektivt verktøy for planlegging av operasjoner.

Brukerne fra UNN har fulgt utviklingen over tid og virket samkjørte med DIPS-utviklerne i forhold til forventninger om hvor langt man er kommet i prosessen. Rom ble imidlertid ikke bygd på én dag, og den tre timer lange testøkten ga leverandøren mange gode tilbakemeldinger og ikke minst nyttige rettesnorer for det videre arbeidet. Det er et tett samarbeid mellom utviklingsmiljøet og sykehuspersonalet som skal ta i bruk modulen, noe som legger grunnlaget for et godt resultat som svarer til brukernes behov.

Dersom alt går etter planen skal modulen Inntaksplanlegging tas i bruk ved Gastrolab-avdelingen ved UNN Tromsø i løpet av høsten 2014. Frem til da vil man fortsette det nære samarbeidet med leverandøren, med møter hver 14. dag og flere testøkter.