logo Helse Nord

Legekontorer tester Helse Nords løsning for elektronisk rekvirering av blodprøver

Legekontorenes verktøy for bestilling av blodprøver, urinprøver og andre laboratorietjenester gjennomgår denne uka omfattende testing for å sjekke ut at alt fungerer som det skal før løsningen tas i bruk. Med dette er dagens praksis med papirrekvisisjoner i spesialisthelsetjenesten – snart – på hell.

Publisert 28.11.2013
Sist oppdatert 21.07.2016
En gruppe mennesker på et kontor

Det er satt av en hel uke med intensiv testing av Helse Nords løsning for elektronisk rekvirering, som etter hvert vil tilbys samtlige legekontorer i landsdelen. 10 representanter fra Nordlandssykehuset Bodø, Universitetssykehuset Nord-Norge og fra ulike legekontorer med systemene WinMed, WinMed3 og Plenario tester gjennom hele uka om løsningen er tilfredsstillende. På fagspråket kalles det en akseptansetest, dvs. et høyere nivå testing der man sjekker at alt fungerer som det skal før løsningen settes i produksjon.

En løsning for elektronisk rekvirering ble for øvrig tatt i bruk allerede i 2006 for legekontorer rundt UNN med WinMed2. I forbindelse med felles anbud i Helse Nord i 2009 ble det bestemt at løsningen skulle videreutvikles til å kunne tilbys til alle legekontorer i Nord-Norge, uavhengig av EPJ-system.

Ukas testing er en viktig del av forberedelsene til pilotfasen som er på trappene i regi av Helse Nord FIKS, der legekontorer med ulike EPJ-systemer i Nordland skal pre-teste løsningen for å sikre at den holder mål. Funksjonalitet og oppsett skal kvalitetssikres før legekontorene får tilbud om å ta i bruk løsningen. Løsningen vil i første omgang tilbys legekontorene rundt Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Majbrit Kragh, som er prosjektleder for ERL-prosjektet i regi av Helse Nord FIKS, har gjort seg mange nyttige erfaringer gjennom en rekke tester av løsningen de siste ukene. – Det er en kompleks løsning og mange ulike systemer som skal integreres. Vi jobber videre med å rette opp feil som er avdekket gjennom akseptansetesten før løsningen settes i produksjon.

Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (ERL) er et utviklingsprosjekt der formålet er å utvikle verktøy for interaktiv samhandling mellom Helse Nord og legekontorer i regionen. Målet er at alle legekontorer skal få tilbud om å kunne rekvirere blodprøver elektronisk ved et eller flere sykehus i helseregionen.