logo Helse Nord

Superbrukeren: Sentral rolle ved innføring av én journal ved sykehusene i nord

Helse Nords første regionale superbrukerforum gikk av stabelen 21. januar. 230 superbrukere med spisskompetanse på pasientbehandlingssystemet DIPS var invitert til informasjonsmøte for felles forståelse om de kommende endringene ved de nord-norske helseforetakene i perioden 2014–2016.

Publisert 22.01.2014
Sist oppdatert 20.07.2016
En gruppe mennesker som står foran en skjerm

Det har pågått et intensivt arbeid de siste månedene for å sette sammen et superbrukerkorps i hvert av de fire helseforetakene i Nord-Norge – superbrukerne vil spille en viktig rolle i forbindelse med innføringen av nye pasientbehandlingssystemer i Helse Nord. Blant annet vil de være sentrale ressurser i opplæring i systembruk og nye rutiner, de vil delta i testing ved innføring av nye systemversjoner, og ikke minst som brukerstøtte for sine medarbeidere lokalt.

Dette fordrer selvsagt en god oppfølging av superbrukerkorpset i forkant av den kommende systeminnføringen, sier regional opplæringskoordinator i FIKS, Marianne Nikoma.

– Superbrukerne skal være rustet til å møte alle spørsmål som kommer i forbindelse med de nye pasientadministrative rutinene og bruk av DIPS på en ny måte. Superbrukerne vil fungere som førstelinje i opplæringsarbeidet, det er de som møter brukerne i helseforetakene, sier Marianne.

Regional prosjektleder Ann-Britt Nilsen innledet superbrukerforumet med et innblikk i den kommende innføringen av felles DIPS, der hun blant annet satte fokus på fremdrift og hvilken betydning endringene vil få for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Overlege Olav Antonsen ved Nordlandssykehuset avrundet den regionale samlingen med et lite innblikk i det pågående utviklingsarbeidet av fremtidens pasientbehandlingssystemer hvor han selv er en aktivt deltakende bidragsyter.

Samlingen var organisert i en kombinasjon av fysisk oppmøte og streaming av seansen fra Nordlandssykehuset Bodø slik at flest mulig skulle ha anledning til å delta – fysisk eller virtuelt. I tillegg til det regionale kickoffet, ble det avholdt et lokalt forum forbeholdt superbrukerne ved UNN.