logo Helse Nord

Talegjenkjenning innen radiologi godt mottatt ved Nordlandssykehuset

Etter innføring av Sectra ved Nordlandssykehuset er dokumentbeskrivelse av røntgenundersøkelser via talegjenkjenning blitt en del av hverdagen for radiologene ved sykehuset. Dette har medført endrede arbeidsoppgaver for både helsesekretærer og radiologer, og de fleste virker fornøyd med å ha fått dette installert.

Publisert 25.06.2013
Sist oppdatert 21.07.2016
En kvinne med briller

Helsesekretær May-Lise Hansen ved bildediagnostisk avdeling på Nordlandssykehuset i Bodø synes innføringen av talegjenkjenning utelukkende har vært positiv:

- Helsesekretærene som jobber på avdelingen har fått nye, spennende arbeidsoppgaver, blant annet har vi vært med og assistert radiologen på ultralyd.

Helsesekretærene har fått frigjort tid til arbeidsoppgaver som for eksempel kvalitetssikring.

- I tillegg får vi nå ansvar for timesettingen for CT; hittil har det vært radiografer på CT som har hatt ansvar for timesetting ettersom vi ikke har hatt kapasitet til å håndtere det.

May-Lise håper også at de etter hvert kan få arbeidsoppgaver relatert til bildebehandling, noe som pr. i dag håndteres av en radiograf og en assistent.

Skriving av røntgenbeskrivelser for radiologene, som var noe av det May-Lise jobbet med før talegjenkjenning ble innført ved sykehuset, er en arbeidsoppgave hun ikke savner. Hun medgir at på travle dager kunne det av og til vært godt å sette seg rolig ned og ta unna slike arbeidsoppgaver, men med mye skriving og mange korrekturrunder ble det fort kjedelige arbeidsdager, derfor er det ikke noe stort savn. I perioder hvor det var få sekretærer på jobb, ble det dessuten ofte etterslep av denne type oppgaver, noe som førte til høyt arbeidspress for å få ting ferdigstilt. På spørsmål om det er noen negative aspekter ved innføringen av talegjenkjenning er May-Lises svar kort og konsist:

- Nei. Dette har utelukkende vært positivt for oss helsesekretærer.

De fleste radiologene ved Nordlandssykehuset virker også fornøyd med å ha fått talegjenkjenning installert. Med alle nye systemer vil det i en overgangsfase være noen små eller større utfordringer: i dette tilfellet er man blant annet avhengig av at noen er ansvarlig for oppdatering av systemets ordbokfunksjonalitet for at systemet skal fungere helt optimalt. På grunn av høyt arbeidspress og tidvis mangel på leger har dette vært en utfordring ved Nordlandssykehuset.

For radiologi er den store forskjellen etter innføring av talegjenkjenning at det er mye kortere svarfrist nå enn før - den store vinneren er med andre ord pasienten. I årene som kommer vil alle pasienter i Helse Nord nyte godt av den samme gevinsten ettersom talegjenkjenning vil bli en del av den regionale løsningen.