logo Helse Nord

Universitetssykehuset Nord-Norge prøver ut neste generasjon pasientjournal

Sykepleier Hilde Haukåas Rognli fikk æren av å være den første til å ta i bruk DIPS Arena ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). 18. november tok hun i bruk Daglig koordinering, en egen modul av morgendagens pasientjournal. Frem mot 2018 skal mye funksjonalitet testes og trinnvis tas i bruk ved foretaket.

Publisert 28.11.2014
Sist oppdatert 20.07.2016
En person som sitter ved et skrivebord

Hensikten med innføringen av neste generasjon pasientjournal DIPS Arena er å sikre bedre kvalitet i pasientbehandlingen. Det nye journalsystemet ved Universitetssykehuset Nord-Norge skal bidra til dette, ved å understøtte helsepersonells arbeid på en effektiv og sikker måte. Forberedelsene har pågått siden våren 2014, og i slutten av august ble prosjektorganisasjonen ved UNN etablert. Nå er de første testmodulene satt i gang og frem mot 2018 skal mye funksjonalitet fra leverandøren testes og justeres før implimentering i nye DIPS Arena.

Arena skal erstatte dagens journal DIPS Classic
- Det er en stor jobb som skal gjøres, men vi har kommet godt i gang allerede, sier prosjektleder Eli Larsen ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).

- I tiden fremover skal vi drive opplæring og testing, og dokumentere funksjonalitet til leverandøren. Etter hvert som ting blir justert og klargjort, vil vi sette det ut i drift. På sikt skal DIPS Arena overta for nåværende DIPS-versjon.

Utprøving av morgendagens pasientjournal er igang
På Medisinsk klinikk ved UNN Tromsø startet utprøvingen i november av modulen ”Daglig koordinering” - et viktig verktøy for å utføre jobben med å sette opp inneliggende pasienter på de ulike stuene som er tilgjengelig ved Gastrolaboratoriet. Sykepleier Hilde Haukås Rognli står i spissen for pilotprosjektet, som foreløpig involverer rundt syv personer.

Funksjonelt gjør det arbeidsdagen enklere og bidrar til at vi sparer tid i koordineringsarbeidet med pasientene, sier Hilde. 

Frem til i dag har alle registreringer og endringer blitt gjort manuelt, noe som har medført mye ekstraarbeid, spesielt når det har kommet endringer på den enkelte pasients behandling. I DIPS Arena kan ting enkelt endres og flyttes på, uten at opplysninger først må slettes for så å opprettes på nytt.

- Blant annet vil dette systemet fremstå sikrere fordi vi kun oppretter pasientens navn og personnummer én gang. I dag må vi slette opplysninger, registrere på nytt og deretter gjennomføre endringer, sier Hilde avslutningsvis.

...

Artikkel skrevet med utgangspunkt i kommunikasjonsrådgiver Per-Christian Johansens innlegg i internavisa Pingvinen på UNN.