logo Helse Nord

Velfortjent DIPS-pris til prosjektleder Anne Anderssen i FIKS

Under årets DIPS-forum i Tromsø fikk prosjektleder Anne Anderssen i Helse Nord FIKS en velfortjent anerkjennelse som dyktig prosjektleder gjennom tildeling av DIPS-prisen.

Publisert 05.06.2013
Sist oppdatert 21.07.2016
En mann og en kvinne som holder et skilt

DIPS-forum, den årlige konferansen om fremtidens eHelseløsninger for sykehus, gikk denne uka av stabelen i Tromsø. Under festmiddagen på hovedkonferansen tirsdag 4. juni ble prosjektleder Anne Anderssen tildelt den gjeve DIPS-prisen for sin fantastiske innsats som prosjektleder i Helse Nord FIKS i forbindelse med utvikling av DIPS Arena, og ikke minst for lang og tro tjeneste med DIPS-arbeid i Helse Nord.

Anne ble i august 2011 ansatt som prosjektleder EPJ ved programmet Felles innføring kliniske systemer med ansvar for utviklingsløpene i DIPS EPJ. Formålet med utviklingsprosjektet er å bidra i utviklingen av morgendagens elektroniske pasientjournal – en EPJ som skal støtte Helse Nords behov for et gjennomgående prosessverktøy og ivareta de kliniske informasjonsprosessene.

Med sin detaljkunnskap om DIPS var Anne en klar kandidat til årets DIPS-pris. Anne visste på forhånd ingenting om at hun var nominert til prisen, og ble svært overrasket da DIPS’ administrerende direktør Tor Arne Viksjø presenterte vinneren av prisen under festmiddagen. Prisen er blitt tildelt på DIPS’ årlige konferanse siden år 2000, og gis til en gruppe, et prosjekt eller en enkeltperson ”som gjennom mye engasjement og/eller kreativitet har bidratt positivt til å gjøre DIPS bedre eller våre rutiner bedre” (ref. statuttene for prisen).

Under takketalen ga Anne honnør til prosjektteamet i FIKS som hun leder – internt også kalt ”the Dream team” – i tillegg til gode arbeidsmetoder og et godt samarbeid med DIPS, både med produkteier og overordnede i virksomheten. Samtidig ønsket hun å rette en stor takk til helseforetakene for at de har bidratt med kliniske ressurser til utviklingsløpene i FIKS – en involvering av avgjørende betydning for å komme frem til best mulig funksjonalitet for klinisk personell.

Gjennom tildeling av DIPS-prisen fikk Anne samtidig anerkjennelse for lang og tro tjeneste i det regionale helseforetaket: Anne har bakgrunn fra Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø som helsesekretær, kontorleder og EPJ-rådgiver (1991-2009). De siste par årene før hun påtok seg det store ansvaret som prosjektleder i FIKS jobbet hun som fagansvarlig for EPJ ved avdeling for Kliniske applikasjoner i Helse Nord IKT (2009-11). I tillegg til helsesekretærutdannelse har Anne bakgrunn fra IT for helsepersonell ved Høyskolen i Narvik og Helseadministrasjon ved Universitetet i Tromsø.

Ledelsen i FIKS er glade på Annes vegne for den velfortjente prisen – en stor gratulasjon også fra stolte kollegaer i prosjektenheten!