logo Helse Nord

Pasientforløp (forprosjekt)

Pasientforløpsprosjektet var en del av FIKS-programmet fra januar 2016 og frem til programslutt i mars 2017.

Prosjektleder for Pasientforløp Bente Christensen

Prosjektet Pasientforløp skal sørge for mer optimale behandlingsforløp for pasienter ved nord-norske sykehus. Det skal man oppnå ved å forbedre samspillet mellom journalsystemene som brukes ved sykehusene i landsdelen.​

Forprosjektet har vært ført i regi av FIKS-programmet. I denne perioden hadde prosjektet som oppgave å danne grunnlaget for innføring av neste generasjon pasientjournal DIPS Arena og medikasjons- og kurveløsningen MetaVision ved sykehusene i Nord-Norge. Det videre arbeidet videreføres i et nytt program med forventet oppstart høsten 2017.

PROSJEKTGRUPPA (FORPROSJEKT):
Prosjektgruppa, forprosjekt Pasientforløp

Prosjektleder for DIPS Arena,
Anne Pauline Anderssen (t.v), infrastrukturansvarlig Terje Hellemo, prosjektleder for Pasientforløp Bente Christensen, teknisk rådgiver Terje Bless og programleder for FIKS, Bengt F. Nilsfors.


  • Definere integrasjoner, mastersystem og hvilke oppgaver som skal gjøres i hvilke journalsystem der det finnes overlappende funksjonalitet. Dette gjøres ved gjennomgang av kartlagt pasientforløp for colorectalpasient og hofte-/kneprotesepasient
  • Løfte til beslutning prinsipielle spørsmål om integrasjoner hvor underliggende informasjonsmodell har betydning for valg av master
  • Utforme en plan for innføring av DIPS Arena basert på leveringsplan fra systemleverandøren DIPS ASA
  • Gevinstrealiseringsplan, første versjon

  • Pasienter får et mer forutsigbart behandlingsforløp og tryggere helsetjenester
  • Realisering av Helse Nords kvalitetsstrategi og IKT-strategiske mål knyttet til effektiv bruk av IKT i helseregionen
  • Bedre støtte for kliniske prosesser og bedre data for sekundær bruk (kvalitetssikring, virksomhetskontroll og tjenesteutvikling)
  • Drift og vedlikehold av systemporteføljen blir enklere
  • Definerer arbeidsområder for de ulike forvaltningstjenestene
  • Bidrar til nasjonal samordning av neste generasjon elektronisk pasientjournal (SANG-programmet)

Sist oppdatert 22.08.2017