logo Helse Nord

Spørsmål om én journal i nord?

FIKS-programmet i Helse Nord er formelt avsluttet. Dersom du har spørsmål vedr. én journal i nord, kan du bruke følgende kontaktinformasjon: 

skillelinje


Sentralbord FIKS
telefon: 907 11 799

Spørsmål eller innspill?
​ 
skillelinje


Sist oppdatert 22.08.2017