logo Helse Nord

Utvikling av journalsystemet DIPS Arena (EPJ Utvikling)

Journalsystemet DIPS Arena består av moduler som i løpet av de neste årene trinnvis skal tas i bruk ved de elleve sykehusene i Nord-Norge.

Et skjermbilde av et videospill
 

Målet med prosjektet EPJ Utvikling har vært å ivareta utvikling, testing og kvalitetssikring av journalsystemet DIPS Arena, i et samarbeid mellom systemleverandøren DIPS ASA og landets helseregioner som i dag bruker forgjengeren DIPS Classic. Prosjektet var basert på den fremforhandlede avtalen med DIPS ASA i 2011, og var i perioden frem til 2016 underlagt FIKS-programmet i Helse Nord.

Prosjektet har vært ansvarlig for at Helse Nord stiller avtalt personell i tidsperioden 2012-2014, i tillegg til akseptansetester og å godkjenne oppfyllelsen av enkeltkrav. Planen er at de nye modulene av DIPS Arena som utvikles, gradvis skal erstatte journalsystemet som i dag brukes i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.

Gjennomførte aktiviteter under FIKS-programmet

Workshops: Helse Nord har i perioden 2012-2016 deltatt i 20-40 workshops pr. år i regi av systemleverandøren, samt mindre møter og visninger mellom workshopene.

Utviklings- og akseptansetester - følgende testrunder er blitt gjennomført i regi av FIKS/DIPS ASA:

 • 19. mars 2013: Utviklingstest av eResept-modul for spesialisthelsetjenesten
 • 3. april 2013: Test av utviklet funksjonalitet i DIPS Arena
 • 17. mars 2013: Test av utviklet funksjonalitet i DIPS Arena
 • 20. mars 2014: Utviklingstest DIPS Arena Inntaksplanlegging
 • 15. mai 2014: Utviklingstest DIPS Arena Inntaksplanlegging
 • 17. juni 2014: Akseptansetest DIPS Arena Inntaksplanlegging
 • 3. juli 2014: Utviklingstest DIPS Arena Vedtaksmodul
 • 22. august 2014: Akseptansetest DIPS Arena Vedtaksmodul
 • 25. august 2014: Akseptansetest DIPS Arena Inntaksplanlegging
 • og Daglig koordinering
 • 16. september 2014: Utviklingstest DIPS Arena Inntaksplanlegging og Daglig koordinering
 • 18. november 2014: Utviklingstest DIPS Arena Inntaksplanlegging og Daglig koordinering
 • 27. januar 2015: Utviklingstest DIPS Arena Operasjonsplanlegging
 • 14. april 2015: Utviklingstest DIPS Arena Operasjonsplanlegging
 • 10. juni 2015: Akseptansetest DIPS Arena Operasjonsplanlegging
 • 22. juni 2016: Interntest av DIPS Arena Vedtakmodul

Veien videre

Pr. mars 2017 gjenstår det utvikling av ca 30 enkeltkrav, samt akseptanse- og godkjenningstest for noen områder. Disse oppgavene er foreslått videreført som en del av et nytt regionalt Helse Nord-prosjekt.

Logo
​​​

Sist oppdatert 04.04.2017