logo Helse Nord

«De positive effektene av å kunne møtes digitalt er store økonomisk, miljømessig, og det er ikke minst tidsbesparende»

- Vi skal fremdeles møtes ansikt til ansikt, men samtidig viser erfaringene vi har gjort oss de siste månedene at vi skal bli enda flinkere til å møtes digitalt, skriver Cecilie Daae i denne utgaven av Her og Daae.

Publisert 11.09.2020
Sist oppdatert 19.01.2021
Skype-møte

Sist uke arrangerte vi felles samling for ledergruppene i Helse Nord med én markant forskjell fra tidligere. I stedet for å møtes på ett sted for å utveksle tanker og erfaringer, gjennomførte vi samlingen digitalt i tråd med gjeldende smittevernregler. Vi hadde deltakere i Hammerfest, Tromsø, Lofoten, Bodø og mange andre steder over to dager. Ble samlingen mye dårligere eller mindre nyttig av den grunn? På ingen måte. Med deltakere og foredragsholdere spredt rundt i hele landsdelen fungerte ledersamlingen utmerket selv om vi ikke kunne møtes ansikt til ansikt denne gangen. Ikke at det var overraskende på noen måte. Vi har i løpet av de siste månedene gjennomført en rekke webinarer, og tilbakemeldingene har vært gode. Det viser med all tydelighet at vi godt kan møtes digitalt uten at det går ut over kvaliteten, selv om vi savner de gode møtene og kaffepraten.

 Dette er særlig relevant i vår region, hvor avstandene er store, og hvor det å slippe å reise til sykehus sparer pasientene våre for mye reisetid.

 

Vi har lenge snakket om viktigheten av å få opp bruken av digitale verktøy i helsevesenet. Det være seg pasientkonsultasjoner eller møtevirksomhet. Da samfunnet ble stengt ned i midten av mars ble vi alle tvunget til å tenke annerledes, ikke minst gjennom å bli mye mer digital i arbeidshverdagen. I vår egen evaluering av koronakrisen står dette som ett av flere gode bevaringspunkter. Men for å få dette til, er det viktig at vi fortsetter i samme spor som vi gjorde i vår. I løpet av én uke i mars viser tall fra Direktoratet for e-helse at bruken av digitale konsultasjoner i helsetjenesten økte med mer enn 300 %.  Men da samfunnet gradvis ble åpnet igjen, gikk bruken av digitale hjelpemidler markant ned. Ikke helt tilbake til utgangspunktet, men vi så en betydelig nedgang. Stikk i strid med de gode intensjonene vi hadde også lenge før pandemien traff oss. Her har vi en jobb å gjøre.

Derfor ligger det nå inne i revidert oppdragsdokument 2020 at 30 % av alle pasientkonsultasjoner skal være digitale. Dette er særlig relevant i vår region, hvor avstandene er store, og hvor det å slippe å reise til sykehus sparer pasientene våre for mye reisetid. Samtidig skal vi fortsette å arrangere møter og seminarer digitalt. Ikke hele tiden, men langt oftere enn tidligere. De positive effektene av å kunne møtes digitalt er store økonomisk, miljømessig, og det er ikke minst tidsbesparende. Det betyr ikke at vi skal slutte å møtes ansikt til ansikt. Det skal vi absolutt også fremdeles gjøre, men i mindre utstrekning enn tidligere. Det handler om å balansere på en fornuftig måte, og det skal vi få til sammen.