logo Helse Nord

«For å klare å hjelpe andre, må vi også være i stand til å hjelpe oss selv - og hverandre»

I en arbeidshverdag som skiller seg drastisk fra normalen, og hvor arbeidsmengden gjerne også er langt større, er det viktig å ta vare på seg selv – og på hverandre. For dette ingen sprint, men et utholdenhetsløp.

Publisert 23.04.2020
Sist oppdatert 28.04.2020
En person som sitter ved et bord

Alle i Helse Nord gjør nå en svært viktig, utfordrende og krevende jobb. Vi har aldri måttet håndtere en så alvorlig pandemi i nyere tid, og jobber det vi kan for å sørge for at vi står rustet for flere ulike scenarier. Situasjonen vi står i nå oppleves ikke som normal, hverken hjemme eller på jobb. Vi har alle jobbet mye med å løfte beredskapen, og samtidig skal vi nå jobbe med å normalisere den vanlige driften. Det er i høyeste grad en uvanlig situasjon, men det er verdt å stille seg spørsmålet om det er dette som er den nye normalen.

Samlet sett er det utfordrende å stå i en slik situasjon over tid. I takt med at arbeidsmengden øker, vil det være naturlig å kjenne på følelser som irritasjon, usikkerhet og stress. Da er det viktig å huske at det ikke er egoistisk å ta vare på seg selv. Det å senke skuldrene litt i blant, og trene eller gå seg en tur er gull verdt i den store sammenhengen. Denne pandemien er ikke noen sprint, men heller et utholdenhetsløp.

Vi har kommet et langt stykke i riktig retning, men vi må være forberedt på å stå sammen i dette over lang tid. Ta vare på dere selv, de rundt dere og kollegene deres – både de på hjemmekontor og de andre på jobb.

Cecilie Daae

I en artikkel på Helse Nords nettsider sier psykologspesialist Anders Lundesgaard fra RTVS: «Vi klarer oss bedre gjennom kriser som korona-pandemien når vi selv er robuste og har et godt grunnlag. God rolleforståelse, en stødig faglig plattform og selvivaretakelse gjennom regelmessig hvile, påfyll av mat og drikke og fysisk aktivitet gjør oss bedre rustet til å være i en hjelperelasjon». Jeg kan ikke annet enn å si meg 100 % enig. Det er alle dere ansatte i helsevesenet som er nøkkelen for at vi skal klare å håndtere pandemien på en best mulig måte. Og for å klare å hjelpe andre, må vi også være i stand til å hjelpe oss selv - og hverandre. 

Noen takler dette bra, mens andre helt sikkert føler på at de ikke takler det like bra. Hver enkelt av oss må ta seg tid til å kjenne på egne behov og grenser, og kunne be om hjelp dersom vi føler behov for det. Helseforetakene i Helse Nord har flere samtale- og støtteordninger, og jeg håper de av dere som kjenner på vanskelige følelser benytter dere av dette tilbudet. 

Det er flott at de gode fagmiljøene i nord bidrar med råd for bedre å kunne ivareta de ansatte. Et ferskt eksempel er en veileder for tidlig håndtering av stress blant sykehusansatte i forbindelse med korona-pandemien, som er utviklet ved arbeids- og miljømedisinsk avdeling i UNN. Denne vil være tilgjengelig for ledere med tanke på nettopp å ivareta de ansatte på en så god måte som mulig.

Gjennom leveransene til Helse- og omsorgsdepartementet, og det gode samarbeidet med fylkesmenn og kommuner, ser jeg hvor mye og godt det jobbes for å sikre at vi står best mulig rustet beredskapsmessig. Denne jobben vil fortsatt kreve mye av oss. Vi har kommet et langt stykke i riktig retning, men vi må være forberedt på å stå sammen i dette over lang tid. Ta vare på dere selv, de rundt dere og kollegene deres – både de på hjemmekontor og de andre på jobb.

Cecilie