logo Helse Nord

Vi vet ikke når neste dataangrep kommer. Vi vet bare at det kommer

Hvordan kan du enkelt bidra til å styrke pasientsikkerhet, driftssikkerhet og samfunnssikkerhet?  Jo, ved å svare på undersøkelsen om sikkerhetskultur som alle ansatte i Helse Nord har mottatt, skriver Cecilie Daae i denne utgaven av Her og Daae.

Publisert 08.10.2021
Sist oppdatert 29.08.2022
Illustrasjon hengelås

Vi har sett en markant økning i digitale angrep på store og små organisasjoner i senere tid, og Nasjonal sikkerhetsmyndighet har konkludert med at koronapandemien bare har forsterket risikobildet. I takt med økt digitalisering har angrepene blitt flere. Det siste halvannet året har vi jobbet mye hjemmefra og tatt i bruk stadig flere digitale verktøy. Det gjør det vanskeligere å opprettholde sikkerhetsnivået vi hadde tidligere, og er en situasjon som krever noe av oss alle.

Riksrevisjonens undersøkelser som ble publisert i 2020, avdekket at helseforetakenes IKT- sikkerhet allerede da var svært mangelfull på flere områder. Vår adferd kan i ytterste konsekvens være en medvirkende årsak til hvorvidt et digitalt angrep blir vellykket eller ikke. Undersøkelsene viser at ansatte i hele foretaksgruppen har en praksis som bidrar til å svekke IKT- sikkerheten. Det være seg alt fra svake passord til slurv og snarveier.

Formålet er å kartlegge den digitale sikkerhetskulturen i hele foretaksgruppen, for å gi oss utgangspunktet vi trenger for å sørge for at vi står best mulig rustet mot de angrepene utenfra som vi vet kommer. ​

Vi vet ikke når neste dataangrep kommer, men én ting vi kan være helt sikre på er at det kommer. Derfor er det av ytterste viktighet at vi alle gjør hva vi kan for hindre uvedkommende tilgang til systemene våre. «Et dataangrep kan få store konsekvenser for pasientbehandlingen og dermed true pasientsikkerheten», heter det i Riksrevisjonens undersøkelser. Spørreundersøkelsen som alle ansatte i Helse Nord har mottatt er en viktig del av jobben med å hindre dette. Formålet er å kartlegge den digitale sikkerhetskulturen i hele foretaksgruppen, for å gi oss utgangspunktet vi trenger for å sørge for at vi står best mulig rustet mot de angrepene utenfra som vi vet kommer.  

Undersøkelsen ligger tilgjengelig i GAT, og varer til og med 18. oktober, og da dette er selve grunnlaget for videre arbeid med å bedre sikkerhetskulturen vår, oppfordrer jeg dere på det sterkeste om å gjennomføre undersøkelsen. Det tar ikke mange minutter, og er et svært viktig bidrag i jobben med å styrke sikkerhetskulturen i hele Helse Nord.