logo Helse Nord

Høring: Revidert regional kreftplan og delstrategi for kreft

Helse Nord har hatt på høring revidert regional kreftplan og regional delstrategi for kreft 2022-2026. 

Publisert 30.08.2022
Sist oppdatert 08.04.2024
Helsepersonell i sykehus. illustrasjonsfoto

Strategien konkretiserer hvilke tema og problemstillinger som skal prioriteres på kreftområdet. Revidert regional kreftplan er deskriptiv og angir dagens status på området. ​

Formålet med en strategi for kreftområdet er at kreftpasienten skal ha tilgang til gode, likeverdig helsetjenester i Helse Nord uavhengig av bosted, økonomi, kjønn, alder og etnisk bakgrunn.

Målgruppen er befolkn​ingen i Nord-Norge og de ulike aktørene med ansvar på kreftområdet, som for eksempel sykehus, kommuner og fastleger.I revisjonen av kreftplanen har det kommet frem at det på noen områder er ulike oppfatninger om hva som er hensiktsmessig funksjonsdeling i regionen.

Helsedirektoratet jobber med revisjon av rapporten Kreftkirurgi i Norge (IS 2284), hvor det vil komme nasjonale føringer som må inn i vurderingene om funksjonsdeling i regionen.

Helse Nord har derfor besluttet å avvente videre behandling av funksjonsdeling i de saker hvor det ikke er konsensus frem til Helsedirektoratets anbefalinger foreligger.

Revidert utgave av Kreftkirurgi i Norge er ventet sluttført i løpet av høsten 2022.

 Høringsfristen var 25. oktober 2022, og høringen er nå avsluttet.​

Høringsdokumenter


​Regional kreftplan 2022-2026 (utkast) (PDF)

Prioriterte strategiske innsatsområder for kreftområdet i Helse Nord (utkast) (PDF)​

Høringssvar