logo Helse Nord

Høring: strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Helse Nord RHF har gjennomført høring på strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 

Publisert 09.08.2022
Sist oppdatert 08.04.2024
Illustrasjonsbilde Colourbox

​Helse Nord RHFs delstrategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet skal bidra til å realisere de strategiske innsatsområdene i Strategi for Helse Nord RHF 2021–2024 og Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. 

Gjennomføring av tiltakene i delstrategien skal bidra til å bedre forutsetningene for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, i tråd med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Delstrategien skal bidra til å sette retning for Helse Nord RHF sitt arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i perioden 2022-2025, og er uttrykk for prioriteringer som vil prege styringsdialogen og regionale satsninger for denne perioden.

Høringsfristen var ​18. september 2022, og høringen er nå avsluttet.


​​Strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (utkast).pdf

 

Høringss​var

​​​​​​