logo Helse Nord

Høring: Strategi for personell, utdanning og kompetanse

Strategi for personell, utdanning og kompetanse har vært ute på høring. Frist for å gi innspill var 15. februar 2023.

Publisert 10.01.2023
Sist oppdatert 08.04.2024
Helsepersonell i sykehus. Illustrasjonsfoto fra colourbox.com.

​Overordnet målsetting er at helseforetakene skal være stabile, helsefremmende og attraktive arbeidsplasser som tiltrekker, utvikler og beholder kompetansen som trengs for å yte sikker og god pasientbehandling. Tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse til sårbare fagmiljø skal prioriteres.Strategi for personell, utdanning og kompetanse er forankret i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, Regional utviklingsplan i Helse Nord 2038 og Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024​

Strategien har et langsiktig perspektiv mot 2038, men det legges opp til revidering hvert fjerde år.

Strategien adresserer den største utfordringen Helse Nord står i, nemlig at helseforetakene ikke får tak i de helsearbeiderne og fagfolkene de trenger. Dersom ikke driften legges om vil det til slutt gå i stå. Da er det er viktig å sikre en felles forståelse og oppslutning om retningen videre. 

Helse Nord RHF ba om innspill på følgende:​

  • Er styringsmålene som foreslås riktige?
  • Er det behov for endringer eller tillegg?
  • Er innsatsområdene for å nå målene riktige?
  • Er det behov for endringer eller tillegg?
  • Øvrige innspill til innholdet i høringsutkastet.


Forslag til endelig strategi ble lagt fram for Helse Nord-styret 26. april 2023. 

Høringsutkast


Her finner du høringsutkastet: Strategi for personell, utdanning og kompetanse Helse No​​rd 2023-2027​ (PDF)​

​​

Høringssvar