logo Helse Nord

Internrevisjonen har vurdert realiseringen av anskaffelsesstrategien

Internrevisjonen i Helse Nord RHF vurderer det som lite sannsynlig at målene for anskaffelsesstrategi 2018 - 2021 vil bli nådd i løpet av strategiperioden. I målbildet for 2021 er det forventet en årlig besparelse på 400 millioner kroner.

Publisert 27.09.2019
Et nærbilde av et dekk

​Internrevisjonen finner i all hovedsak en felles forståelse av ansvarsfordelingen innen anskaffelsesområdet, men konstaterer samtidig vesentlige svakheter i måten det jobbes på.

Her kan du lese hele internrevisjonens rapport

Illustrasjon av målbildet for strategien

Internrevisjonen kommer med fire konkrete anbefalinger til Helse Nord RHF:

  • Revidere anskaffelsesstrategien sammen med underliggende foretak og Sykehusinnkjøp HF, for å sikre at det etableres realistiske og målbare mål for foretakene.
  • Stille krav i oppdragsdokumentene som er nødvendige for å nå strategiens mål.
  • Styrke oppfølgingen av at tiltak i handlingsplaner gjennomføres.
  • Rapportere tertialvis om fremdriften i arbeidet med strategien og prosjekt "Innkjøp 2021" i henhold til styrevedtak.

    25. september behandlet styret i Helse Nord RHF internrevisjonens rapport, sak 101/2019. Adm. direktør ble bedt om å sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp, og å se på organiseringen av innkjøpsområdet i Helse Nord, herunder styrking av bemanningen.