logo Helse Nord
Colourbox.com

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Sammen om mestring, læring for livet.

Opplæring av pasienter og pårørende er en av hovedoppgavene til Helse Nord.

Ved alle våre helseforetak (sykehus) finnes det egne lærings- og mestringssentre. De arrangerer kurs for pasienter og pårørende. Målet er å lære om sykdommen og hvordan mestre hverdagen best mulig. 

​På kursene blir pasienter og pårørende møtt av fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. De vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. For mange er dette det viktigste. Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer ca. 80 % av dem at «det viktigste var å treffe andre i samme situasjon!».

Hvordan delta på kurs?

Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset.

Oversikt over kurs og opplæring for pasienter og pårørende: 

Finnmarkssykehuset​

Universitetssykehuset Nord-Norge

Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset​

Fritt behandlingsvalg og rettigheter: Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter til reise og opphold. Les mer om dine rettigheter.​​

Sist oppdatert 27.07.2022