logo Helse Nord

- Et gedigent kompliment til Helse Nord

Da arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie presenterte den nye IA-avtalen for de neste fire årene, var det med en unik Helse Nord-satsing som eget punkt i avtalen.

Publisert 21.12.2018
Mann holder opp hendene i solnedgang
IA (Inkluderende Arbeidsliv)-avtalen har som mål å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Et arbeid Helse Nord allerede har kommet langt med.

– Det at vi er nevnt som et eget punkt i den nye avtalen, er et gedigent kompliment til Helse Nord, sier Jostein Bentzen, enhetsleder Fysikalskmedisinsk poliklinikk og ambulant rehabilitering ved UNN.

Samlokaliserte poliklinikker

I 2009 utviklet Helse Nord og NAV i Nord-Norge et samarbeid med forebyggende tiltak ved arbeidsplassene som satsingsområde. Dette etter inspirasjon og gjennom samarbeid med Sykehuset i Vestfold.

"Raskere tilbake"-ordningen har nå i Helse Nord blitt til "Helse i arbeid", en modell hvor poliklinikkene skal bryte ned skillet mellom psykisk helse og somatikk, særlig rettet mot den store gruppen arbeidstakere med utfordringer knyttet til muskel/skjelett, psykiatri og arbeidsdeltagelse.

Samlokaliserte poliklinikker for pasienter med muskel/skjelettplager og alminnelige psykiske lidelser skal ha arbeid og helse som overordnet mål, og ha aktivt, samtidig og formalisert samarbeid med fastleger, øvrig primærhelsetjeneste og NAV. 

To typer tjenester

Pasientene skal etter behov ha tilgang på ulike faggrupper som psykolog, fysioterapeut , fysikalskmedisiner og ved behov Nav personell. Det skal tilbys e-helsetjenester ved poliklinikkene til de pasientene som ønsker det.

– Vi har to typer tjenester. Den ene er et samarbeid mellom sykehusene og NAV arbeidslivssenter hvor man går inn på arbeidsplasser for å informere og forebygge. Den andre, som trer i kraft i januar 2019, er en videreutvikling av Raskere tilbake poliklinikkene. Vi etablerer nå tre HelseIArbeid-sentre ved UNN, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Dette blir felles poliklinikker for psykisk helse og muskel/skjelett  med tilgjengelig NAV personell-  to store grupper som ofte kan ha utfordringer på begge disse områdene samt arbeidsrelaterte utfordringer, sier Bentzen.

Legges merke til

Foreløpig er Helse Nord lengst fremme som tilbyder av denne typen tverrfaglig utredning, men arbeidet som er gjort har blitt lagt merke til av andre.

– Jeg er kjent med at blant andre Stavanger og Bergen jobber med å forsøke å få til et lignende opplegg. Sykehuset i Vestfold har også spennende drift med samlokaliserte poliklinikker. Vi mener det er mye å hente i det å samarbeide faglig på muskel/skjelett og psykisk helse og NAV. Videre skal det vurderes flere målgrupper, slik som ferdigbehandlede kreftpasienter med seinvirkninger. Vi ser at vi har gode resultater hver for oss i Helse Nord, og jeg tror det kommer til å bli enda bedre nå som vi slår oss sammen, sier Bentzen.

Les mer om Helse i arbeid i Helse Nord