logo Helse Nord

– To PCI-tilbud i Helse Nord er det beste for pasienter med hjerteinfarkt

– Et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø vil gi ytterligere 100 000 mennesker mulighet til å få hjerteinfarktbehandling enda raskere enn i dag, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland.

Publisert 18.10.2017
Sist oppdatert 06.12.2017
Vorland har sendt sin innstilling om PCI i behandlingen av hjerteinfarkt i Helse Nord til styret i Helse Nord RHF. Han innstiller på at et PCI-tilbud i Bodø, i tillegg til i Tromsø, vil forbedre hjerteinfarktbehandlingen for pasientene. Styret i Helse Nord RHF skal behandle saken 25. oktober.

Alvorlighet og tid

Hjerteinfarkt er en alvorlig tilstand. Korte tidsfrister gjelder for diagnostisering og behandling. Pasientgruppen er stor. Det er om lag 1600 hjerteinfarkt i året i Nord-Norge. Å sette diagnosen raskt og deretter gi nødvendig behandling er viktig.

– Basert på at det er en alvorlig diagnose, at pasientgruppen er stor og at det ofte handler om korte tidsfrister, mener jeg at befolkningen i Nordland bør ha et tilbud om PCI nærmere der de bor. Med to tilbud om PCI i Helse Nord, legger vi til rette for at flere pasienter vil få utredning og PCI til riktig tid. Befolkningen i vår region får et mer likeverdig tilbud, og mange flere vil få kortere reisevei, sier Vorland.
Mange nok til to tilbud

Pasientgruppen er stor nok til å kunne dele på to tilbud.

– Det utføres årlig om lag 3100 koronare angiografiundersøkelser i Helse Nord. I disse ligger også 1400 PCI-er. Å dele disse på to tilbud er godt innenfor europeiske anbefalinger om at et PCI-tilbud bør utføre minst 400 PCI-er i året og 75 per operatør, sier Vorland.

Vorland mener også at erfaringene fra Sverige, som har valgt at flere sykehus skal kunne utføre PCI, er viktige å ta med seg.

– Det er ikke noe som tyder på at kvaliteten på det vi kan kalle «små» PCI-tilbud er dårligere enn på større, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Skikkelse

PCI (perkutan koronar intervensjon) er en spesialisert prosedyre hvor en tett blodåre blokkes ut og åpnes ved å føre en ballong inn i blodåren, blåse den opp og legge inn en stent.

Samarbeid med UNN Tromsø

En eventuell etablering av et PCI-tilbud i Bodø ønsker Vorland skal skje i samarbeid med PCI-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Styresaken

Styresaken finner du her: Styremøte i Helse Nord RHF 25. oktober 2017 (se sak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord)

Styret i Helse Nord RHF skal altså behandle saken i sitt møte 25. oktober.

Kontakt

For å avtale intervju med Lars Vorland, kontakt Anne May Knudsen, mob. 975 92 815.

Ordforklaringer

Koronar angiografi er en røntgenundersøkelse av hjertets kransårer for å finne en tett blodåre, som utføres før en eventuell PCI.

PCI (perkutan koronar intervensjon) er en spesialisert prosedyre hvor en tett blodåre blokkes ut og åpnes ved å føre en ballong inn i blodåren og blåse den opp. Pasientinformasjon: Utblokking av kransarterier - PCI (unn.no)

Trombolyse er en prosedyre hvor et medikament løser opp blodproppen. Dette kan gis prehospitalt, altså i ambulanse, på legekontor eller legevakt, før pasienten kommer til sykehus.

Les mer om PCI-saken