logo Helse Nord

– Vi må beskytte de mest sårbare barna

Når du som fastlege henviser til barneavdelingene i Helse Nord, vil det ta ti dager før henvisingen vises på helsenorge.no. På denne måten får behandleren ved sykehuset tid til å vurdere om foreldre bør nektes innsyn.

Publisert 02.09.2019
Sist oppdatert 09.08.2021
Colourbox.com

​Pasientene i Helse Nord har digitalt innsyn i både sin egen og sine barns sykehusjournal. Det betyr blant annet at de kan lese henvisinger fastlegen sender til sykehuset på helsenorge.no. Som regel er det uproblematisk at foreldre får innsyn i barns journal. Men noen ganger er dette ikke ønskelig eller til og med skadelig. 

– For å beskytte barn i en sårbar situasjon, innføres forsinket visning av henvisninger til barneavdelingene i Helse Nord, sier Tove Sørensen, prosjektleder for Digitale pasienttjenester i Helse Nord. 

Bør foreldrene nektes innsyn?

Forsinket visning innebærer at det tar ti dager fra henvisningsbrevet mottas før det vises for foreldre eller foresatte på helsenorge.no.

– På denne måten får behandleren ved sykehuset tid til å vurdere om foreldre bør nektes innsyn. Fastlegen får på sin side tid til å gi sykehuset beskjed dersom det er mistanke om forhold som gjør at foreldrene ikke bør få digitalt innsyn i henvisningsbrevet, forklarer Sørensen.


Trer i kraft 15. september

Forsinket visning trer i kraft 15. september 2019 og omfatter alle henvisninger som sendes til: 

  • Barneavdelinger (somatikk og psykisk helse) i Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge

  •  Seksjon for barnemedisin, medisinsk avdeling ved Helgelandssykehuset

Jobber med en bedre løsning

– Vi jobber for at fastleger skal kunne nekte innsyn i henvisningen fra sitt fagsystem. Men det er for tidlig å si når en slik løsning vil være på plass, forteller Sørensen.

I mellomtiden blir altså visningen av henvisningsbrev til barneenheter (somatikk og psykisk helse) i Helse Nord automatisk utsatt i ti virkedager. 

Adressesjekk på helsenorge.no

Et annet tiltak som skal ivareta sikkerheten til de mest sårbare barna, er adressesjekk som ble innført på helsenorge.no 27. august i år. 

Dette innebærer at dersom barnet ikke har samme adresse som noen av foreldrene og ikke bor på institusjon, vil det ikke vises noe informasjon på helsenorge.no for barnet. 

Dette for å hindre kidnapping eller andre alvorlige hendelser der foreldrene ikke er fradømt foreldreansvar, men har motsatt seg at Barnevernet har overtatt omsorg for barnet.Digitale pasienttjenester i Nord

Digitalt innsyn i journalen er bare en av flere digitale pasienttjenester i Helse Nord. Prosjektet digitale pasienttjenester i nord skal gi pasienter digital tilgang til informasjon og sikker digital kommunikasjon med sykehus og øvrig helsetjeneste.
Les mer om eksisterende og kommende digitale pasienttjenester
Ikon