logo Helse Nord

149 millioner kroner til behandlingsforskning

Helse Nord skal koordinere ett av i alt ni prosjekter som er tildelt til sammen 149 millioner kroner til klinisk behandlingsforskning.

Publisert 24.10.2019
Kirurger i operasjon

Ni prosjekter med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 149 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Dette vedtok de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene 21. oktober 2019.

– De regionale helseforetakenes program, KLINBEFORSK, bidrar med langsiktig og forutsigbar finansiering for store, nasjonale multisenterstudier. Disse prosjektene er viktige for å utvikle ny kunnskap, og studiene gjør at pasienter kan få tilbud om å delta i utprøvende behandling, sier Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og leder av programstyret for KLINBEFORSK.
Har stor betydning

Helse Nord skal koordinere ett av i alt ni prosjekter, og forskningssjef i Helse Nord RHF, Tove Klæboe Nilsen, sier disse midlene er viktige på mange områder.

– Betydningen av disse midlene er stor. De kliniske forskningsmiljøene i sykehusene har via dette fellesregionale forskningsprogrammet mulighet til å få realisert store prosjekt, sammen med andre forskningsmiljø i de andre regionene (Midt, Vest og Sør-Øst). Pasientmaterialet blir større, og flere pasienter får tilbud om deltakelse i studier. Dette er bra for alle – for forskerne, for den enkelte pasient og for å oppnå forskningsresultater som gjør at helsetjenesten kan gi bedre behandling for hele pasientgrupper i framtiden, sier hun.

KLINBEFORSK

 • ​Programmet støtter kliniske studier med inntil 20 millioner kroner over en femårsperiode.
 • Søknadene vurderes av en internasjonal fagkomité etter kriterier basert på vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi for pasientbehandling.
 • Prosjekter med tildeling fra KLINBEFORSK skal legge til rette for inkludering av pasienter fra alle helseregioner og i tillegg er brukermedvirkning obligatorisk. 
 • Disse elementene følges tett opp under gjennomføringen av studiene, og brukere inngår også som aktive deltakere i KLINBEFORSKs programstyre.Helse Nords prosjekt skal ledes fra UNN, og er tildelt 19,4 millioner kroner.

– Prosjektet heter Faecal Transplantation for Irritable Bowel Syndrome – First Phase-III Clinical Trial Dette prosjektet skal ledes fra UNN, ved prosjektleder Rasmus Goll. Mange pasienter med irritabel tarmsyndrom opplever ingen reduksjon i sine plager med nåværende behandling. Tidligere pilotstudier har vist effekt av faecal transplantasjon, altså transplantasjon av avføring. I denne studien skal det derfor gjøres forsøk med pasienter over 18 år ved fire norske sykehus. Deltakerne randomiseres til transplantasjon av avføring fra en frisk donor (intervensjonsgruppe), eller fra seg selv (placebogruppe). Effekter på symptomer skal måles etter 12 uker. Studiehypotesen er at donortransplantasjon er mer effektivt enn placebo i behandling av irritabel tarmsyndrom. Dersom forskningen viser dette vil det bety et paradigmeskifte med helt endrede rutiner, behandling og en bedret helse for denne gruppen, sier Klæboe Nilsen.

Disse prosjektene har fått støtte

 • Lars Bø / Helse Bergen HF - Study of Mesenchymal Autologous stem cells as Regenerative Treatment for Multiple Sclerosis (SMART-MS) - 12,3 mill. kroner
 • Rasmus Goll / Univ.sykehuset Nord-Norge HF - Faecal Transplantation for Irritable Bowel Syndrome – First Phase-III Clinical Trial - 19,4 mill. kroner
 • Åslaug Helland / Oslo univ.sykehus HF - Durvalumab After RadioTherapy – the DART-study - 14,2 mill. kroner
 • Susanne M. Sørensen Hernes / Sørlandet sykehus HF - Repeated advanced cognitive training in MCI (the REACT-MCI Study) - 19,8 mill. kroner
 • Rune Bruhn Jacobsen / Akershus univ.sykehus HF - Improving the Treatment of Anterior Cruciate Ligament Tears in Norway with register-RCTs – who should have surgery and how should we do it? - 17,8 mill. kroner
 • Kjell-Morten Myhr / Helse Bergen HF - Ocrelizumab versus Rituximab off-Label at the Onset of Relapsing MS Disease: The OVERLORD-MS-Study - 19,2 mill. kroner
 • Hilde Nilsen / Akershus univ.sykehus HF - Dietary intervention to delay deterioration of neuronal function in Ataxia Telangiectasia - 6,4 mill. kroner
 • Halvor Næss / Helse Bergen HF - The Norwegian Tenecteplase Stroke Trial 2 (NOR-TEST 2) - 19,9 mill. kroner
 • Arvid Rongve / Helse Fonna HF - Ambroxol and Nilvadipine in early and prodromal Dementia with Lewybodies - 20,0 mill. kroner


Tematisk bredde

Det er et krav at prosjektene skal ha samarbeidspartnere fra alle helseregioner. Helse Vest og Helse Sør-Øst skal koordinere fire prosjekter hver. Prosjektene med støtte fra KLINBEFORSK er alle forankret i tjenestebehov med stor tematisk bredde:

– Denne gangen er det bl.a. tildelt midler til forskning på ny behandling for demens med Lewy-legemer og til digital trening av pasienter med mild kognitiv svikt. Det er gledelig at vi også for første gang har en studie av kirurgisk behandling på tildelingslisten. Søknadene vitner om at vi har mange gode forskningsgrupper som holder svært høyt nivå og som kan hevde seg i åpen konkurranse om store, nasjonale forskningsmidler, sier Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og leder av programstyret for KLINBEFORSK, sier Frich.
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt de regionale helseforetakene vurdere hvordan kunnskapsbehov som er identifisert i systemet Nye metoder kan knyttes opp mot KLINBEFORSK.
I år støtter KLINBEFORSK et prosjekt om multippel sklerose der forskningsformålet sammenfaller med innspill som er kommet fra fagdirektørene i de regionale helseforetakene.