logo Helse Nord

Ambulanseflyberedskapen er tilbake i grønn beredskap

Etter noe tid med ustabil beredskap i ambulanseflytjenesten melder flyselskapet Lufttransport FW AS at selskapet kommer til å levere normal beredskap med fly og piloter gjennom sommeren. 

Publisert 29.06.2018
Sist oppdatert 30.06.2018
Bell 412
Helse Nord RHF og Luftambulansetjenesten HF reduserer innleie av ekstra ambulansefly og –helikoptre, men opprettholder fortsatt noe overkapasitet i tjenesten.

Det svenske ambulanseflyet som har vært stasjonert i Tromsø på dagtid returner hjem og Forsvarets ambulansehelikopter (Bell) på Banak returnerer til Bardufoss. 

Fortsetter i Kirkenes

I Kirkenes fortsetter Forsvares Bell med døgnkontinuerlig beredskap i to uker til. Ved plutselig og uforutsett bortfall av ambulanseflyberedskapen vil Forsvarets ambulansehelikopteret på Bardufoss kunne aktiviseres på nytt. Det vil også kunne hentes inn propellfly og jetfly fra Sverige og Danmark på kort varsel. I løpet av sommeren forventes det også at de to ekstra reservehelikoptrene i ambulansehelikoptertjenesten vil være på plass.

Forsvarets ambulansehelikoptre har bistått luftambulansetjenesten på en forbilledlig måte.
Med godt trente besetninger i cockpit og kompetente anestesileger og spesialsykepleiere i kabin har de to helikoptrene løst 35 oppdrag siden de ble satt inn som ekstra ressurs i luftambulansetjenesten i mai. To oppdrag ble løst med Bell fordi flyene ble stoppet av tåke. 

Det innleide ambulanseflyet fra Babcock Scandinavian Air Ambulance AB (Babcock) har vist seg som en verdifull ressurs ved å gjennomføre 34 oppdrag. 

Forsvaret og Babcock og Universitetssykehuset har gjort en god jobb

Helse Nord RHF og Luftambulansetjenesten HF vil berømme både Forsvaret og Babcock for rask respons, og for deres innsats og vilje til å styrke luftambulanseberedskapen for befolkningen i Nord-Norge i en krevende periode. Vi vil også berømme Universitetssykehuset i Tromsø som har løst de praktiske utfordringene for tjenesten på en profesjonell måte.