logo Helse Nord

Anbefaler en tredje vaksinedose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

Folkehelseinstituttet (FHI) har utvidet rådene om koronavaksinasjon og anbefaler nå at det tilbys en tredje dose covid-19 vaksine til personer med alvorlig svekket immunforsvar.  

Publisert 14.09.2021
Sist oppdatert 17.09.2021
Vaksinert mann

Personer med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende legemidler har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg er det en høyere risiko for å bli alvorlig syk dersom de blir smittet med koronaviruset. Flere studier viser nå at enkelte av de med svekket immunforsvar får bedre immunrespons etter en ekstra vaksinedose.  

Bør fortsatt ta forholdsregler

Det er imidlertid viktig å være klar over at personer med alvorlig svekket immunforsvar, selv etter vaksinasjon med tredje dose, antas å ha lavere beskyttelse enn immunfriske og bør derfor fortsatt ta forholdsregler for å unngå smitte. I tillegg er det viktig at nærkontakter i samme husstand er vaksinert. 

Det er foreløpig ikke observert andre bivirkninger etter den tredje dosen enn det som tidligere er kjent etter den første og andre dosen.

Sykehusene skal bidra med å identifisere pasienter i målgruppen

– Sykehusene får en oppgave i å identifisere hvilke pasienter som er i målgruppen for en tredje vaksinedose, sier direktør for helsefagavdelingen ved det regionale helseforetaket, Geir Tollåli. Disse pasientene skal tilskrives, med anbefaling om at de kontakter sin hjemkommune for en tredje vaksinedose.

Folkehelseinstituttet (FHI) har utarbeidet en oversikt over hvilke pasientgrupper som er i målgruppen. Blant annet skal pasienter som bruker medikamenter for immunmedierte sykdommer, tilbys vaksine.

Les mer om målgruppene på FHI sitt nettsted.​

Hovedregelen er at kommunene gjennomfører vaksinering med tredje dose

Det er vaksinasjonstjenesten hjemkommunen som er ansvarlig for gjennomføring av vaksinasjonen. Den enkelte må derfor selv ta kontakt med de som koordinerer vaksinasjon i din hjemkommune slik at man får avtalt tidspunkt for vaksinasjon. Kontaktinformasjon finnes på kommunens nettside.

For innlagte pasienter i målgruppen skal sykehusene tilby vaksinasjon.