logo Helse Nord

Anskaffer helsetjenester innen psykisk helsevern

Helse Nord RHF ønsker å informere relevante aktører om at anskaffelsen av døgnbehandling kombinert med poliklinisk behandling innen psykisk helsevern for voksne er kunngjort.

Imran Dar, rådgiver Helse Nord RHF
Publisert 03.05.2024
Psykisk helse

Foto: colourbox.com

DOFFIN

Nåværende avtale med Viken Senter utløper 31. desember 2024, og ny konkurranse er derfor lyst ut. Anskaffelsen ble kunngjort 2. mai 2024, med tilbudsfrist 10. juni 2024.

Helse Nords sørge-for-ansvar

Helse Nord RHF har ansvar for å tilby nødvendige spesialisthelsetjenester til befolkningen i helseregion nord, jfr. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a.

Helse Nord RHF tilbyr hovedsakelig behandling gjennom egne sykehus, men også gjennom avtaler med private leverandører som bidrar til å oppfylle vårt sørge-for-ansvar. Det er i samsvar med nasjonale helsepolitiske føringer.

Formålet med anskaffelsen er å bidra til at befolkningen sikres tilgang til nødvendige helsetjenester.  

Behovsområder

Anskaffelsen består av to behovsområder:

  • Traumelidelser, hvor målgruppen er personer med komplekse traumelidelser, og andre relaterte psykiske lidelser. 
  • Foreldre med psykiske lidelser, hvor målgruppen er foreldre med psykiske lidelser og alvorlige samspillsvansker som kan innvirke negativt i en familierelasjon. 

Ber om tilbud

Helse Nord RHF ser frem til å motta tilbud fra leverandører som ønsker å levere tilbud og bidra til å utvikle spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Norge.

Ny avtale skal gjelde fra 1. januar 2025, med et økonomisk omfang inntil kr 67,2 millioner per år. Avtaleperioden er fire år, med inntil to + inntil to års opsjon på forlengelse.

Tilbudsfrist: 10. juni 2024 kl. 12.00.