logo Helse Nord

Utvikler framtidens sykehussjefer

17 prosent av lederne i norske sykehus er over 60 år. Jakten på deres etterfølgere er godt i gang. Et nasjonalt program for ledermobilisering har vært testet ut i alle de fire helseregionene og viser seg å virke etter planen. 

Publisert 14.06.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Kvinne i telefonen
​​- Deltakerne forteller at de har fått et innblikk i hva ledelse er og at de er blitt mer motiverte til å bli ledere. Programmet består av deltakere fra ulike fagmiljøer, og vi ser det bidrar til økt tverrfaglig kompetanse og forståelse for andre faglige perspektiver. En annen ekstragevinst er at deltakerne får en større forståelse for avgjørelser og valg som tas av leder, sier Heidi Lyngstad, prosjektleder for ledermobiliseringsprogrammet i Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Nord og Helse Midt-Norge.

​Økt motivasjon og bedre forståelse

Lyngstad viser til en ekstern evaluering som er gjennomført av avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Evalueringen bygger på en elektronisk spørreundersøkelse og intervjuer med deltakere og veiledere, og den fastslår følgende:

  • 80 prosent av deltakerne var kvinner og gjennomsnittsalderen var 39 år.
  • Over halvparten av deltakerne hadde ingen ledererfaring fra før.
  • Nær 90 prosent av kandidatene e​r enten helt enige eller nokså enige i at programmet har gitt dem en klarere formening om ledelse er noe for dem.
  • Nær 80 prosent av deltakerne sier de er helt enige eller nokså enige i at de er blitt mer motiverte til å jobbe som leder.
  • De fleste deltakerne mener de har fått større forståelse for de avgjørelsene og valgene ledere tar.
  • Nesten alle deltakerne opplevde det som nyttig at lederkandidatene har utgjort en tverrfaglig gruppe
  • 60 prosent oppgir at de i større grad identifiserer seg som ledere.
  • Deltakerne i ledermobiliseringsprogrammet har fått lyst til å lære enda mer om ledelse.
  • En av tre deltakere sier de har søkt lederstillinger etter at de begynte på ledermobiliseringsprogrammet. Blant dem som ikke har søkt på lederstillinger, er det flere som sier de vil søke så snart det kommer aktuelle ledige stillinger, mens andre sier de vil søke når de har fått utviklet lederkompetansen sin.

En nasjonal satsing​​

Nasjonal ledelsesutvikling (NLU) er et samarbeid mellom Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Nord og Helse Midt-Norge og tar blant annet initiativ til felles nasjonale satsinger innenfor ledelse. En av disse satsingene er ledermobiliseringsprogrammet som retter seg mot medarbeidere som kan tenke seg å bli ledere i sykehus.

-Målet er å gjøre lederrollen mer kjent og attraktiv slik at flere vurderer sykehusledelse som en mulig karrierevei, sier Trond Rangnes, leder for NLU.

Deltakerne får individuell oppfølging gjennom samtaler, oppgaver og veiledning i tillegg til samlinger og refleksjon i grupper. Deltakerne skal også utføre reelle lederoppgaver ved sykehusene og øve seg i et såkalt treningslaboratorium. I fjor deltok 69 medarbeidere fra de fire pilotforetakene Sykehuset Innlandet, Helse Stavanger, Finnmarkssykehuset og St Olavs Hospital.

Deltakerne bestod av sykepleiere, leger, medarbeidere med annen helsefaglig bakgrunn samt noen få med annen bakgrunn. En av deltakerne var Camilla Normand, lege ved kardiologisk avdeling på medisinsk divisjon, Helse Stavanger.

-Jeg opplever å ha fått et godt innblikk i hva ledelse er. Programmet får fram at ledelse foregår på alle plan i organisasjonen og kan utøves på mange ulike måter. Det var også nyttig at deltakerne hadde forskjellig faglig bakgrunn, sier Normand. Hun har blant annet tatt kunnskapen med seg inn i et studentveiledningsprosjekt hun har ansvar for i Helse Stavanger.

I år deltar nær 100 medarbeidere i ledermobiliseringsprogrammet. Denne gangen er det deltakere fra St Olavs Hospital, Nordlandssykehuset, Helse Møre og Romsdal, Helse Bergen og Finnmarkssykehuset.