logo Helse Nord

Avtaler til rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord RHF har nå tildelt avtaler til rehabiliteringsinstitusjoner. Avtalene har et økonomisk omfang på om lag 300 millioner kroner og en varighet fire år med mulighet for forlengelse i to + to år.

Publisert 26.09.2023
En gruppe hender som holder et kors
Avtaler til rehabiliteringsinstitusjoner er nå tildelt.

Valgte avtaleleverandører er Helsepartner Rehabilitering, ViGØR Rehabiliteringssykehus, Valnesfjord Helsesportssenter og Nordtun HelseRehab.

Krevende konkurranse

– Det å kjøpe rehabiliteringstjenester er en krevende konkurranse, kanskje en av de mest krevende anskaffelsene vi i Helse Nord utfører, forklarer Hilde Rolandsen, eierdirektør i Helse Nord RHF.

– Målet vårt er å kunne gi et tilbud av god kvalitet til så mange pasienter som mulig, gjennom å få mest mulig behandling for de midlene vi har til rådighet. Kostnadsnivået har økt mer enn de rammene vi har tilgjengelig.

Helgeland Rehabilitering

Helse Nord RHF kunne ikke innfri tilbudet ved Helgeland Rehabilitering og vil gå i dialog med denne institusjonen for å finne en ryddig måte å avslutte avtaleforholdet på. 

– Dette er selvsagt beklagelig for de ansatte, men for å gi gode tilbud til så mange pasienter som mulig har vi sett det som nødvendig å ta denne beslutningen, sier Rolandsen.

Hilde Rolandsen
Hilde Rolandsen, eierdirektør i Helse Nord RHF.

Som en del av rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten i regionen, tar Helse Nord RHF sikte på å utvide aktiviteten ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen.