logo Helse Nord

Bedriftskompetanse og Babcock avslutter samarbeidet

Bedriftskompetanse AS og Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSAA) er nå enige om å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning. 

Publisert 09.05.2018
Babcock
Bakgrunnen er at styreleder i Helse Nord RHF, Marianne Telle, mandag erklærte seg inhabil på grunn av bindingene hun har til BSAA som administrerende direktør for rekrutteringsbyrået Bedriftkompetanse AS.

– Sammen med direktør i Bedriftskompetanse AS, Marianne Telle, har vi nå besluttet å avslutte vårt samarbeid. Telle understreker at hun ikke på noe tidspunkt hadde innsyn i anbudsprosessen, og derfor ikke har vært medvirkende til utfallet av konkurransen. Når hun nå velger å erklære seg inhabil på bakgrunn av situasjonen som har oppstått, forholder vi oss til det. Vi har derfor blitt enige med Bedriftskompetanse AS om å avslutte vårt samarbeid, sier Marius Hansen, daglig leder i Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSAA).

– Jeg har ikke hatt noen rolle i anbudsvurderingene, og jeg har ikke hatt informasjon om anbudet. Den eneste rollen styret i Helse Nord RHF hadde i anbudet var å gi økonomiske fullmakter til administrerende direktør i Helse Nord RHF. I vurderingene av habilitet i 2017 var konklusjonen at jeg eller styret i Helse Nord RHF ikke har hatt noen rolle i anbudet som ga grunn til å vurdere habilitet, sier Marianne Telle, administrerende direktør i Bedriftskompetanse AS.

– I situasjonen som nå har oppstått er det likevel naturlig at jeg erklærer meg inhabil, og jeg er da også enig med BSAA om at vi avslutter vårt samarbeid om rekruttering av personell, sier Telle.

Ansettelsesprosessen går som planlagt


BSAA arbeider nå med å etablere et samarbeid med et nytt rekrutteringsbyrå, slik at vi kan fortsette ansettelsesprosessen så fort som mulig.

– Vi har 242 kvalifiserte søkere til de utlyste stillingene. Innen vi tar over luftambulansetjenesten 1. juli 2019 vil alle stillinger være besatt og alle piloter være trent opp og klare til å ta over operasjonen, sier Hansen.