logo Helse Nord

Berlevåg er landets første kommune som er sertifisert i fullblodstransfusjon

Berlevåg er første kommune i Norge som er sertifisert for fullblodstransfusjon fra nødblodgivere i egen lokal vandrende blodbank.

Publisert 16.06.2022
Sist oppdatert 24.06.2022
Noen få personer i et rom

​Etter en vellykket sertifiseringsøvelse ble Berlevåg kommune 3. juni godkjent som vandrende blodbank, og kan ta i bruk fullblodstransfusjon fra nødblodgivere til behandling av pasienter med livstruende blødning.

Berlevåg er første pilotkommune som er sertifisert i et nasjonalt system for styrket blodberedskap for pasienter med livstruende blødning på steder langt fra nærmeste sykehus. Godt forberedt, engasjert og dyktig helsepersonell i kommunen bidro sterkt til en vellykket sertifisering.

Del av større pilotprosjekt

Dette er en del av prosjekt blodberedskap, som ledes av Helse Nord med støtte fra Haukeland Universitetssykehus, Forsvarets sanitet og blodbankene ved Finnmarkssykehuset og ved UNN i Tromsø. 

Her kan du lese mer om prosjekt blodberedskap

Hovedmålet for pilotprosjektet er at lokalsykehus i Finnmark, Longyearbyen sykehus, pilotkommunene Alta, Vadsø, Berlevåg og Nordkapp, samt prehospital ambulansetjeneste gjennom utdanning og trening skal bli i stand til å starte tidlig balansert blodtransfusjon til pasienter med livstruende blødning.

- Det er gledelig å kunne styrke helseberedskapen i Finnmark ved  hjelp av et nytt verktøy i verktøykassen til helsepersonellet. Det er planlagt å gjennomføre tilsvarende sertifiseringsøvelser i Alta, Nordkapp og Vadsø kommune i løpet av høsten 2022 sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.