logo Helse Nord

Cecilie Daae møtte UNN

Ny direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae, gjør seg kjent i Helse Nord, og møtte UNN for første gang.

Publisert 22.01.2020
Sist oppdatert 28.02.2020
Enhetsleder avrusing Nils Vollstad, klinikksjef Tordis Høifødt, avdelingsleder rusavdelinga Ruben Sletteng og Cecilie Daae.

Ny administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae, ønsker å gjøre seg godt kjent med foretaksgruppa Helse Nord. Første stopp, på det vi må kunne kalle Daaes Tour de Nord-Norge, var Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Her møtte hun ledelsen, leder i brukerutvalget, leder i ungdomsrådet, tillitsvalgte og verneombud. 

Åpen dialog

- Det var et utrolig godt og flott møte, hvor jeg fikk møte en rekke gode fagfolk og brukere. Vi hadde en åpen dialog, og jeg ble gitt et godt inntrykk av hva UNN jobber med innen psykisk helse, rus og somatikk, sier Cecilie Daae.

Møtet og besøket ble holdt på UNN Åsgård, det psykiatriske sykehuset i Tromsø. Daae fikk først en presentasjon av UNN i festsalen på sykehuset, før det ble omvisning hvor hun var innom sikkerhetsposten, avrusing og medikamentfritt behandlingstilbud. Her møtte hun pasienter som ga klare tilbakemeldinger om videreutvikling av tilbudet innen psykisk helse og rus.

- Gleder meg

- Dette var en fin første introduksjon, og jeg gleder meg til videre samarbeid med direktøren og resten av UNN, sier Daae.