logo Helse Nord

De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock alene

Sist helg publiserte Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) en rapport med åtte uønskede hendelser i løpet av ett døgn. Med kort tid tilgjengelig har Helse Nord gjort en vurdering av disse. Med noen små forbehold er vurderingen vår at mindre enn halvparten av hendelsene kan tilskrives Babcocks utfordringer med ambulanseflyberedskap.

Publisert 11.12.2019

​Helse Nord har sammen med Luftambulansetjenesten og enkelte av de berørte sykehusene gjennomgått hendelsene som beskrives i rapporten fra UNN. I fire av hendelsene i rapportene heter det at det ikke var ambulansefly tilgjengelig. Dette viser seg ikke å stemme. 

I to av disse hendelsene fikk ikke Flykoordineringssentralen (FKS) noen forespørsel om å rekvirere ambulansefly. I de to andre ble det gjort faglige vurderinger i hvert enkelt tilfelle, og konkludert med at det skulle benyttes helikopter for å frakte pasientene til sykehus.

De åtte hendelsene

​Her er en oversikt over de åtte hendelsene fra rapporten, med tid fra AMK ble varslet til pasienten var framme på sykehus.

1. 9 timer og 51 minutter

Registrert som hasteoppdrag kl. 04.18. Etter medisinsk vurdering av lege ved UNN, gis rekvirerende sykehus beskjed om at pasienten kan komme til UNN utpå dagen ca. kl. 12-13. Pasientens tilstand forverret seg etter initial vurdering, og oppdraget gikk kl. 09.56 fra haster til akutt. Pasienten ankom UNN med Kirkenesflyet med lege kl. 14:09. Påstanden om at det ikke var tilgjengelige fly var feil.

2. 4 timer og 50 minutter

UNN får melding om alvorlig syk pasient klokka 05.03. Ambulansefly i Tromsø og Bodø var utmeldt, og løsningen ble å fly fra Brønnøysund, plukke opp lege i Bodø, hente pasient i Lofoten, før ankomst UNN. Dette er en forsinket håndtering sammenlignet med normaldrift på grunn av utmeldte fly.

3. 5 timer og 28 minutter

UNN varslet klokka 05.46 om pasient som må til sykehus. Eneste tilgjengelige fly var i Kirkenes. Oppdraget ble ikke lagt inn som flyoppdrag, og det ble ikke sendt forespørsel til Flykoordineringssentralen. Oppdraget ble løst med bilambulanse. Påstanden om at det ikke var tilgjengelige fly var feil.

4. 4 timer og 3 minutter

Akuttoppdrag varslet klokka 11.31. Ambulansefly i Alta var tilgjengelig, men det var ikke lege på beredskap i Tromsø. Ambulansehelikopter med lege og sykepleier ble valgt og pasienten ankom UNN klokka 15.37. Påstanden om at det ikke var tilgjengelige fly var feil.

5. 1 dag, 4 timer og 49 minutter

Varsel fra et lokalsykehus klokka 12.41. Bestilling av transport ble lagt inn av medisinsk koordinering, men ble ikke levert FKS før neste dag. Intern svikt i koordineringen medførte at dette oppdraget tok lang tid.

6. 12 timer og 57 minutter

Meldt inn som hastetur fra Svalbard klokka 11.31. Jetflyet på Gardermoen er opptatt, og den innleide jeten fra Sverige har teknisk feil. Ble hentet av jet fra Gardermoen på kvelden, og ankom UNN klokka 01.28. Oppdraget ble unødvendig forsinket på grunn av begrensede flyressurser og tekniske problemer.

7. AMK varslet 15.05. Ett ambulansefly står værfast på Værnes.

Kirkenes er på annet oppdrag, og det er besetningsutfordringer i Bodø og Alta. Resultatet blir at pasienten flys med kvelds-crewet fra Bodø. Påstanden stemmer. I dette tilfellet ble oppdraget forsinket på grunn av vær og tekniske problemer.

8. AMK varslet klokka 16.13. 

Det ble ikke rekvirert ambulansefly som var tilgjengelig. Oppdraget ble løst med Bell-helikopter. Påstanden om at det ikke var tilgjengelige fly var feil. 
I ett av tilfellene skyldes den uforholdsmessig lange tiden fra AMK ble varslet til pasienten var framme på sykehus, en intern svikt i koordineringen og ikke mangel på luftambulanse. Et annet oppdrag som står beskrevet i rapporten, opplevde noe tidsforsinkelse på grunn av dårlig vær og besetningsmangel. Oppdraget ble løst med ambulansefly fra Bodø på kvelden.

Et mindretall av hendelsene som er beskrevet i rapporten fra UNN kan tilskrives mangel på ambulansefly og tekniske utfordringer. Dette medførte en forsinket håndtering sammenlignet med normaldrift på tidskritiske hendelser, og er noe Helse Nord tar svært alvorlig.