logo Helse Nord

Disse fikk Helse Nords forsknings- og innovasjonspriser

Tre glade og stolte prisvinnere ble hedret under den regionale forsknings- og innovasjonskonferansen i Tromsø.

Publisert 17.01.2020
prosjektgruppen for «Individtilpasset dosering og legemiddelvalg i psykisk helsevern og på tvers av omsorgsnivå», fikk historien

​15.-16. januar ble den regionale forsknings- og innovasjonskonferansen innen helse avholdt i Tromsø. Det er femte gang Helse Nord og UiT Norges arktiske universitet går sammen om å arrangere denne konferansen. Konferansen samlet ledere, forskere, brukerrepresentanter, støttepersonell innen forskning m.fl. til et tett og innholdsrikt program. 

Et av høydepunktene i konferansen var tildelingen av Helse Nords priser innen forskning og innovasjon. 

Fysioterapi og avføringsbank

Helse Nords forskningspriser 2019 ble delt ut til henholdsvis Britt Normann, spesialist i nevrologisk fysioterapi ved Nordlandssykehuset og forskningsmiljøet tilknyttet Fecesbanken ved Medisinsk avdeling UNN Harstad.

Britt Normann

Britt Normann

Britt Normann mottar prisen for sin enestående innsats for å bygge opp fysioterapien som forskningsområde i vår region, og en bred og betydningsfull forskningsproduksjon. Begrunnelsen for prisen kan du lese her.

Forskergruppen tilknyttet Fecesbanken ved Medisinsk avdeling UNN Harstad består av Peter Johnsen, Rasmus Goll, Per Christian Valle, Hege Marie Hansen og Linn Skjevling. De mottar prisen på bakgrunn av sitt arbeid med å fremskaffe ny kunnskap om hvilken effekt FMT – fekal microbiota transplantasjon – kan ha i behandling av ulike sykdommer. Klikk her for å lese komiteens begrunnelse. 

Prisvinnere forskere UNN Harstad. Fra v Rasmus Goll, Linn Skjevling, Peter Johnsen og Hege Marie Hansen. Per Chr. Valle ikke til

Prisvinnere forskere UNN Harstad. Fra v Rasmus Goll, Linn Skjevling, Peter Johnsen og Hege Marie Hansen. Per Chr. Valle ikke tilstede

Historisk vinner

For aller første gang ble også Helse Nords innovasjonspris kåret. Denne gikk til prosjektgruppen for «Individtilpasset dosering og legemiddelvalg i psykisk helsevern og på tvers av omsorgsnivå», fra Nordlandssykehuset. Prosjektgruppen består av farmasøyt Margareth Kristiansen, overlege Viola Melvik, Jahn-Olav Svartsund, Linn Elice Nystad og leder ved alderpsykiatrisk enhet Randi Trondsen. Her kan du lese begrunnelsen.

prosjektgruppen for «Individtilpasset dosering og legemiddelvalg i psykisk helsevern og på tvers av omsorgsnivå», fikk historien

Prosjektgruppen for «Individtilpasset dosering og legemiddelvalg i psykisk helsevern og på tvers av omsorgsnivå», fikk historiens første innovasjonspris fra Helse Nord. Her representert ved Margareth Kristiansen og Viola Melvik.

Prisene, som er på 25 000,-, ble delt ut under festmiddagen av kvalitets- og forskningsdirektør Trine Olsen og brukerrepresentant Gunnhild Berglen. 

Berglen trakk i sin tale frem at alle prisvinnerne har til felles at de jobber opp mot pasientgrupper som det tradisjonelt har vært lite forskningsprestisje knyttet til. Berglen påpekte videre at komiteens tildeling fremhever viktigheten av at også ikke-medisinere forsker innen medisin. Det å se ting fra ulike perspektiv gjør at vi ser mer og forstår mer.

Helse Nord gratulerer prisvinnerne ønsker lykke til i det videre arbeidet!