logo Helse Nord

Disse tiltakene skal sikre beredskapen i luftambulansen

Her er lista over fly og helikopter som skal sikre forsvarlig beredskap i luftambulansen.

Publisert 04.06.2018
Sist oppdatert 21.06.2018
Pasient løftes inni ambulansehelikopter
Lufttransport har den siste tida hatt utfordringer med å oppfylle beredskapen på ambulansefly. Dette har medført at Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF har vært nødt til å iverksette ekstraordinære tiltak. På grunn av at situasjonen fortsatt er uavklart, er det planlagt flere tiltak på kort og lang sikt. 

Her er oversikt over fly og helikopter som kan erstatte Lufttransports fly dersom Lufttransport fortsatt har vanskeligheter med å innfri kontrakten.  

Propellfly fra Babcock

En Beech 250 (propellfly) fra Babcock har vært leid inn siden 8. mai. Babcock stiller med fly, piloter og medisinsk personell. Flyet er stasjonert i Tromsø, flyr på dagtid i ukedager og kan fly på langbaneflyplasser og til Svalbard. Det betyr at øvrige fly kan prioriteres til kortbanenettet. Foreløpig leieavtale er til 15. juni, men flyet kan leies ut året ved behov.

Learjet fra Babcock

Babcocks jetfly, stasjonert på Arlanda i Stockholm, kan tilkalles ved behov. Flyet er tilgjengelig på døgnbasis tirsdag til søndag (mandager på vedlikehold). Det er bemannet med svensk spesialsykepleier med norsk autorisasjon. Det flyr langbane og til Svalbard. Jet-en har vært tilgjengelig fra 14. mai.

Overta én base fra Lufttransport på kort sikt

Babcock kan på tre måneders varsel overta driften av én ambulanseflybase, med fly (Beech 250 propellfly) og personell. Dette flyet kan fly kortbane.

Overta flere baser fra Lufttransport på lengre sikt

Fra januar 2019 og framover vil Babcock få levert to nye fly per måned. Babcock kan overta ambulanseflybaser med disse flyene. Luftambulansetjenesten må i en slik situasjon inngå endringsavtale med Lufttransport for å fristille selskapet fra aktuelle baser.

Helikoptre fra Forsvaret

To helikopter (Bell 412) er i beredskap i Finnmark, stasjonert henholdsvis i Kirkenes og Lakselv (Banak). Begge helikoptre er på døgnberedskap. Forsvaret stiller med full besetning, inkludert anestesisykepleier og lege. Det første helikopteret ble satt inn 8. mai, det andre 10. mai. Foreløpig avtalt til og med 30. juni.

Helikoptre fra Norsk Luftambulanse

I løpet av juli kan to nye ambulansehelikoptre fra Norsk Luftambulanse settes inn. Dette er helikoptre som kommer inn som følge av ny ambulansehelikopterkontrakt. 

Flyinnleie fra andre selskaper

JoinJet (dansk selskap) har to jetfly stående fast på ambulanseflyberedskap. Flyene står i Billund, Danmark. Begge flyene er identisk innredet og har plass til tre liggende pasienter på båre. En eventuell innleie er under avklaring. Det er også dialog med andre flyselskap.

Flere tiltak

I tillegg til ekstra fly og helikopter, gjør sykehusene ekstra tiltak, se oversikt her: Tiltak for å styrke ambulanseberedskapen (lenke til luftambulansetjenesten.no)Mer informasjon