logo Helse Nord

Etablerer permanent ambulansehelikopter i Kirkenes

Luftambulansetjenesten har inngått kontrakt med Norsk Luftambulanse om å drifte den permanente ambulansehelikopterbasen i Kirkenes.

Publisert 17.11.2020
Et ambulansehelikopter av typen H145 skal være stasjonert på nye ambulansehelikopterbasen i Kirkenes.

Luftambulansetjenesten HF har på oppdrag fra de regionale helseforetakene utvidet dagens ambulansehelikopterkontrakt med Norsk Luftambulanse AS til også å omfatte drift av base Kirkenes. Kontrakten sikrer Øst-Finnmark en permanent nasjonal ambulansehelikopterberedskap lik resten av landet, med planlagt oppstart 1. februar 2021. Fram til da, opprettholder den midlertidige basen beredskapen med ambulansehelikopter.

Robust tjeneste

Den permanente basen i Kirkenes skal operere tjenestens mellomstore ambulansehelikopter (Airbus H145) og ha samme kvalitets- og sikkerhetsnivå som landets øvrige ambulansehelikopterbaser. Kontrakten vil ha samme tidsramme som hovedavtalen og løpe fram til med 31. mai 2024, med opsjon på forlengelse 2 + 2 år. 

– Gjennom avtalen sikrer vi befolkningen både kontinuerlig beredskap og en permanent beredskap med nasjonal standard. Begge deler har vært veldig viktig for oss, sier administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae.

– Best mulig beredskap

Siden oppstarten av den midlertidige basen 15. juli i år har Norsk Luftambulanse AS har valgt å bruke svært erfarne piloter i Kirkenes. Ved overgangen til permanent drift har mannskapene i tillegg skaffet seg et halvt års fersk erfaring fra mange oppdrag i regionen. 

– Lang erfaring og lokalkunnskap gir oss større evne til å gjennomføre våre oppdrag, samtidig som vi ivaretar sikkerheten for pasient og mannskap på en god måte. Gjennom den permanente kontrakten vi når har fått, skal vi sørge for å gi befolkningen i Øst-Finnmark best mulig beredskap fra basen i Kirkenes, sier administrerende direktør i Norsk Luftambulanse, Leif Olstad. 

Medisinsk ansvar

Finnmarkssykehuset har det medisinske ansvaret for luftambulansehelikopteret, og bemanner det med anestesileger i døgnkontinuerlig vakt. Den utvidede avtalen er inngått som en direkte anskaffelse, som etter loven er mulig når det oppstår et uforutsett og nødvendig behov som ikke dekkes av dagens kontrakt. Luftambulansetjenesten varslet markedet om sin intensjon for en direkte anskaffelse gjennom de vanlige kanalene for offentlige anskaffelser (Doffin og TED). Det kom ikke innsigelser fra andre aktører.

Fakta helikoptertype H145


  • H145 brukes som luftambulanse i flere land. 
  • tillegg til Kirkens brukes helikopteret i Harstad, Brønnøysund, Trondheim, Bergen, Arendal og Lørenskog. H145 brukes også som reservehelikopter i Tromsø og Ålesund.
  • Avansert avionikk og teknologi gjør operasjonene enda sikrere, og fører til mindre belastning for piloten under kompliserte operasjoner, for eksempel redningsaksjoner i fjellet.
  • Cruisefart: 238 km/t
  • Maks rekkevidde: 647 km
  • Nyttelast: 1,905 kg
  • Lengde (rotorblad front til enden av halerotor): 13,54 m / Bredde (uten rotorblad): 2,40 m / Høyde (meie til halerotor): 3,98 m