logo Helse Nord

Fikk forskningsprisen for forskning på bivirkninger ved vaksine

Da flere i utgangspunktet friske, unge mennesker plutselig ble alvorlig syke etter å ha blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen, satte forskere ved UNN i gang en utredning som fikk stor oppmerksomhet, også internasjonalt.

Publisert 23.11.2022
Sist oppdatert 24.11.2022
Ingvild Sørvoll, Siw Ernstsen, Ingvild Lægreid, Maria Therese Ahlen og Kjersti Horvei med det synlige beviset på at de er tildel

Symptomene som viste seg hos de som ble syke var noe de ansatte ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) kjente igjen.

De så raskt sammenhengen mellom sykdommen og at de som ble rammet alle nylig hadde fått AstraZenecas covid-vaksine.

Tjenesten satte raskt i gang en større utredning, og identifiserte raskt at det var en sammenheng mellom vaksineringen og det svært alvorlige sykdomsforløpet som nå har fått navnet vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni (VITT).

Stor oppmerksomhet

​Resultatene fikk stor internasjonal oppmerksomhet og har ledet til videre forskning på området.

- Tjenesten har hatt en helt sentral rolle i å identifisere en helt ny sykdomstilstand. Med global massevaksinering ga funnene stor oppmerksomhet også utenfor landegrensene. Utredningen og forskningen ble utført i et imponerende tempo, sier eierdirektør i Helse Nord RHF Hilde Rolandsen.

Ingvild Sørvoll, Siw Ernstsen, Ingvild Lægreid, Maria Therese Ahlen og Kjersti Horvei med det synlige beviset på at de er tildel

​Funnene har i stor grad bidratt til økt kunnskap om tromboser generelt, og har i etterkant av den første publiseringen i New England journal of Medicine også avdekket VITT etter andre vaksiner.

Forskningsprisen ble utdelt under Helse Nord RHFs styremøte, og overrakt fem av de involverte i utredningen.

- Vi har fått stor anerkjennelse for arbeidet vi har gjort, og vi skal mange planer for fremtiden. Så premiepengene fra Helse Nord kommer til god nytte, sier Ingvild Sørvoll.​