logo Helse Nord

Fikk innovasjonsprisen for ny teknologi innen kvinnehelse

Frustrert over utstyr som ikke hadde blitt utviklet på veldig lenge, tok Stine Andreasen og Hege Hanssen ved Nordlandssykehuset saken i egne hender og utviklet det selv. Nå er de belønnet med Helse Nords innovasjonspris.

Publisert 14.12.2022
Sist oppdatert 16.12.2022
Hege Hansen og Stina Andreasen med Innovasjonsprisen for 2022.

Innovasjonsprosjektet som gynekolog Stine Andreasen og jordmor Hege Hanssen står bak er todelt. Den ene delen av prosjektet går på utstyr til bruk i fødsler, mens det andre handler om trening og opplæring av personell.

De har begge sett utfordringene med at utstyr som benyttes ved fødsler i svært liten grad har vært gjenstand for innovasjon og utvikling, og ønsket å få utviklet utstyr for å gjøre igangsettelse av fødsel mer skånsom for den fødende.

– Det spekulumet som benyttes i dag ble utviklet i 1850, og ser likt ut i 2022. Så her er det behov for noe som vil gjøre opplevelsen mer behagelig, sier Andreasen.

Simulering

​Der utstyr som spekulum og kateter kan oppleves som noe gammeldags og ikke optimalt, kan det samme sies om utstyret for simulering.

– Simulering er viktig, og det utstyret vi har i dag mener vi har et stort behov for en oppgradering. Vi sjekket hva som fantes på markedet, og fant flere simulatorer for forløsning, men ikke for undersøkelser. Vi ønsket oss en simulator som dekket begge områdene, og da fant vi ut at vi måtte lage den selv, sier Hanssen.

Betyr mye for motivasjonen

​De gikk i gang med jobben i tett samarbeid med forskningsavdelingen ved Nordlandssykehuset, fikk innovasjonsmidler fra Helse Nord og jobbet med et designbyrå i Trondheim. I tillegg sørget de for å involvere leger, jordmødre og brukere i utviklingsprosessen.

Nå er de på jakt etter investorer for å sørge for at produksjonen av utstyret kan starte for alvor. De 30.000 kronene de får sammen med Innovasjonsprisen er kanskje ikke mye sett i rene kroner og øre, men den har samtidig sin verdi.

– Det betyr mye for motivasjonen i det videre arbeidet å få en slik anerkjennelse, sier Hanssen.​

Potensiell stor betydning

I komiteens begrunnelse heter det blant annet:

"​Prosjektene har samlet sett stor potensiell betydning for den enkeltes pasientopplevelse, for kvaliteten på de kliniske vurderingene som gjøres av behandler, og for trening og utdanning av helsepersonell.

Andreasen og Hansen har synliggjort på en utmerket måte hvordan helsepersonell kan bidra til å utvikle helsetjenesten slik at pasientene får en bedre opplevelse og enda bedre kvalitet. De fremholdes i tillegg som viktige ambassadører og kulturbærere for nytenkning i eget foretak, og det er med stor glede at vi tildeler de Helse Nords innovasjonspris for 2022."​