logo Helse Nord

Følger saken om kreftoperasjoner

Adm. direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae,  mener usikkerheten som er skapt rundt tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset er uheldig.

Publisert 14.01.2020
Cecilie Daae

- Prosessen rundt operasjonene av tarmkreft ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen framstår uheldig. Det er skapt usikkerhet blant pasienter og medarbeidere, og mange motiver trekkes inn. Det er viktig å få sagt at det er trygt å være pasient ved våre sykehus, sier adm. direktør, Cecilie Daae.

Daae har fått informasjon fra Helgelandssykehuset om planene framover for å komme til bunns i kvalitetsdataene som ligger til grunn for å ta en pause i operasjonene.

- Jeg mener det er viktig å raskt få fakta på bordet for å avklare saken, og denne saken viser også at informasjonsflyten må bedres. God og åpen dialog med våre fagmiljø er viktig og verdifullt. Jeg vil prioritere denne saken framover fordi det er viktig å sikre tryggheten til prosessen videre, sier Daae.

Styret i Helse Nord RHF har bedt om et snarlig ekstraordinært styremøte for å få informasjon om saken. Helse Nord RHF vil komme tilbake med informasjon om det ekstra styremøtet.