logo Helse Nord

Forbedret testkapasitet ved UNN og Nordlandssykehuset

Flere ressurser kombinert med mer utstyr, gjør at testkapasiteten for å analysere koronaprøver øker ved både Nordlandssykehuset og UNN.

Publisert 19.01.2021
Mikroskop

Helse Nord har nådd målsettingen om minst 5 % testkapasitet, noe som er nødvendig for å møte et utbrudd med raske prøvesvar.

Det er gjort en kjempestor innsats både i Bodø og Tromsø for å bygge kapasitet slik at UNN kan levere 2 000 prøver pr. døgn, og Nordlandssykehuset 1 500 prøver pr. døgn. Helseregionen er godt rustet til å imøtekomme kravet om testkapasitet fra Helsedirektoratet.

– Jeg vil få berømme de ansatte og ledelsen ved laboratoriene i Tromsø og Bodø for den innsatsen de har lagt ned i å bygge testkapasitet, sier fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord RHF. Uten den betydelige innsatsen og stå-på-viljen de har vist, ville vi ikke klart å bygge så god kapasitet som vi nå har. I tillegg til god organisering og stor innsats fra alle ansatte, har personer fra andre helseforetak i regionen, vist god lagånd og bistått i å bygge testkapasitet i regionen. 

Opptil 24 500 prøver i uka

Under full drift med dette testregimet vil man være i stand til å analysere 24 500 prøver i uka. Og med 485 000 innbyggere i landsdelen, vil det si at en kan analysere prøver fra 5,1 % av befolkningen i uka. Et slikt høyt produksjonsnivå vil utfordre bemanningen ved laboratoriene dersom man skal opprettholde dette nivået over tid.

For å gjøre virksomheten mer robust, vil det i tiden frem mot påske bli installert nytt utstyr både i Tromsø og Bodø. Ved bruk av automatiserte teknologiske løsninger som roboter, kan man i noen grad kompensere for begrenset tilgang på personell. Mer teknologi vil gjøre kapasiteten enda mer robust, og det er planer for opplæring av personell til å betjene ny teknologi.


Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus