logo Helse Nord

Forbedringsprisen til Team Slagalarm ved Nordlandssykehuset

Teamtrening har gitt pasientene raskere behandling, personellet er tryggere på slagmottak, og Nordlandssykehuset har økt kompetansen på tvers av klinikkene.

Publisert 24.09.2019
Sist oppdatert 16.11.2020
En gruppe mennesker i oransje vester som står ved siden av en seng

For å fremheve noe av det gode forbedringsarbeidet som foregår i helseforetakene, inviterer Helse Nord RHF helseforetakene til å konkurrere om forbedringsprisen på 200 000 kroner.

Målsettingen med forbedringsprisen er å få økt oppmerksomhet om alle de gode forbedringsprosjektene som fører til at vi løser oppgaver på en effektiv, sikker og kvalitativt god måte, samt å stimulere til overføring av gode forbedringsidéer til hele foretaksgruppen.

Helse Nords forbedringspris deles ut to ganger i året; 1. februar og 1. september. Helse Nord RHF fikk denne gangen inn fire søknader, som alle beskriver gode forbedringsprosjekter. Og best av de alle var altså "Team Slagalarm". 

Om prosjektet

Hjerneslag er en akutt sykdom som kan gi store konsekvenser for den enkelte som rammes. Tidlig behandling etter symptomstart kan være avgjørende for utfallet. Behandlingen krever et tverrfaglig team som jobber sammen og koordinert.

Prosjekt slagalarm i 2013 ga stor forbedring, men ytterligere forbedring av tidsbruk og kommunikasjon i teamet var nødvendig. Derfor startet Team Slagalarm med forbedringsprosjektet "Teamtrening slagalarm". Faggruppen består av klinikere i første linje og er tverrfaglig og på tvers av tre klinikker. De har hentet kunnskap fra Stavanger ved hospitering og tre personer har tatt fasilitatorutdanning for å bli gode ledere av medisinsk simulering. De har kombinert kunnskap om simulering med kvalitetsforbedringsmetodikk. Prosedyre for mottak av slagalarm er endret og effektivisert. I desember 2018 innførte de tverrfaglig teamtreninger med mottak etter ny prosedyre.

Forbedringen viser resultater

Median dør-til-nål tid for trombolysebehandling av reelle pasienter ved NLSH Bodø i 2019 er redusert fra 25,5 til 21,5 minutter etter oppstart teamtreninger. Det er nedadgående trend for tidsbruk de siste to månedene. Kommunikasjon er blitt forbedret. Pasientene får raskere behandling, personellet er tryggere på slagmottak, de har økt kompetanse på tvers av klinikkene. De har også laget en opplæringsfilm om slagmottak i samarbeid med kommunikasjonavdelingen. Filmen har premiere i oktober og skal brukes til nyansatte og oppfriskning for alle ansatte.

Prosjektet fikk høyest skår av de fire prosjektene, og blir tildelt 200 000 kr. 

Helse Nord RHF gratulerer med prisen, og vil komme tilbake med tidspunkt for prisutdeling.