logo Helse Nord

Foreslå styremedlemmer

Helse Nord RHF etterspør forslag til kandidater som kan egne seg til å sitte i styret i et helseforetak. Alle som ønsker kan foreslå styrekandidater. Fristen er 1. oktober 2023.

Publisert 05.07.2023
Sist oppdatert 07.07.2023
En kvinne som snakker med en gruppe mennesker
Foto: Finnmarkssykehuset/Eirik Palm.

​Våren 2024 skal det velges nye styrer i helseforetakene i Helse Nord:

 • Finnmarkssykehuset
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Nordlandssykehuset
 • Helgelandssykehuset
 • Sykehusapotek Nord
 • Helse Nord IKT
Styrene består av eieroppnevnte medlemmer og ansattevalgte medlemmer. Det er styret i Helse Nord RHF som velger de eieroppnevnte styremedlemmene, og det er forslag på eieroppnevnte styremedlemmer vi etterspør. Eieroppnevnte representanter kan ikke være ansatt i et av våre helseforetak. 
 
Ansatte i helseforetakene velger selv ansattevalgte styremedlemmer - av og blant de ansatte i eget helseforetak.​

Styrenes kompetanse

Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av felleskapet. Det er viktig at styremedlemmene i helseforetakene enkeltvis har en kompetanse og bakgrunn som er relevant og kan bidra til at styret samlet sett er i stand til å håndtere de oppgaver styret har og utfordringene styret vil stå overfor. Styreverv krever integritet og mot til å stemme slik at det gagner helseforetaket og helheten.

Som styremedlem skal en bidra med sin fagkompetanse og erfaring. Eventuelle politiske, geografiske eller andre særinteresser skal holdes utenfor styrerommet.

 

Innhold i forslag

Forslag til styrekandidater sendes inn med følgende opplysninger om kandidaten:
 
 • navn
 • kjønn
 • mobilnummer
 • e-postadresse
 • bostedskommune
 • arbeidssted/stilling
 • kort bakgrunn og begrunnelse

Meld dine forslag inn her.

Prosessen videre

Styret i Helse Nord RHF har oppnevt et underutvalg for valg av styrer i helseforetakene. Underutvalget vil starte arbeidet over sommeren, og styret i Helse Nord RHF vil velge nye styrer februar/mars 2024.
 
Eventuelle spørsmål kan sendes på e-post til postmottak@helse-nord.no og merkes med 2023/799.