logo Helse Nord

Foreslår PCI-tilbud i Bodø

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, foreslår at det opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. Det kommer fram i saken til styret i Helse Nord RHF. Styret skal behandle forslaget 22. februar.

Publisert 15.02.2017
Sist oppdatert 06.12.2017
Det er påvist geografiske forskjeller i Helse Nord i hvilken behandling pasienter får tilbud om ved hjerteinfarkt. For å sikre at flere pasienter får optimal behandling, har Helse Nord RHF nå utredet om det skal opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø, i tillegg til PCI-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø.

– Forskjellene i behandlingstilbudet er i dag for store. Det kan vi ikke leve med. Etter en grundig vurdering av hva som vil være best for våre pasienter, mener jeg et tilbud om PCI ved Nordlandssykehuset Bodø vil være med på å utjevne forskjellene og forbedre behandlingstilbudet, sier Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Han understreker at hele pasientforløpet, fra pasientens første medisinske kontakt til endelig behandling, skal bli bedre.

Det er styret i Helse Nord RHF som skal ta den endelige beslutningen. Det skjer i styremøte 22. februar.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Tette blodåret

PCI (perkutan koronar intervensjon) er en spesialisert prosedyre hvor en tett blodåre blokkes ut og åpnes ved å føre en ballong inn i blodåren, blåse den opp og legge inn en stent.


Samarbeid UNN og Nordlandssykehuset

PCI-tilbudet i Bodø foreslås opprettet som et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset, i en såkalt senter-satellitt-modell. Dette er i tråd med ønskene fra både Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset. Det betyr at tilbudene i Tromsø og Bodø skal drives som ett fagmiljø, noe som vil gi faglig kvalitet og lik praksis i regionen. 

– Ved to PCI-tilbud i Helse Nord vil fagmiljøet bli større og komme styrket ut. Totalt vil det bli flere spesialister, og vi skal sikre forskning og at kompetansen videreutvikles. Hver spesialist vil med en slik organisering få utføre mer enn nok PCI-prosedyrer og få god faglig utvikling, sier Vorland.

Spesialistene fra UNN Tromsø blir sentrale i oppbyggingen av tilbudet i Bodø, og administrerende direktør håper, hvis styret vedtar å opprette tilbudet, å få til en avtale om ambulering. Det vil si at spesialistene arbeider både i Tromsø og Bodø.


Forskjellene

Det er tre områder for forbedring av behandlingstilbudet som spesielt utpeker seg:

• for få pasienter får gjennomført koronar angiografi innen tidsfrister
• for få pasienter får PCI innen tidsfrister
• for få pasienter får prehospital trombolyse

Koronar angiografi er en videorøntgen av hjertets kransårer for å finne en tett blodåre. 

PCI (perkutan koronar intervensjon) er en spesialisert prosedyre hvor en tett blodåre blokkes ut og åpnes ved å føre en ballong inn i blodåren og blåse den opp. Pasientinformasjon: Utblokking av kransarterier - PCI (unn.no) 

Trombolyse er en prosedyre hvor et medikament løser opp blodproppen. Dette kan gis prehospitalt, altså i ambulanse, på legekontor eller legevakt, før pasienten kommer til sykehus.


Styresaken

Styresaken finner du her: Styremøte i Helse Nord RHF 22. februar 2017 (se sak 12-2017 Koronar angiografi og PCI i behandling av hjerteinfarkt – organisering av tilbudet i Helse Nord)

Kontakt

For å avtale intervju med Lars Vorland, kontakt Anne May Knudsen, mob. 975 92 815.

Les mer om PCI-saken